بایگانی ماهیانه: می 2023

فاشیسم چیست؟ گفتگویی که به دلم نشست با دو عزیز شاهین نجفی و بنیامین دیلم کتولی:

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

افشاگری || زن ستیزان و فاشیست ها را بشناسیم … با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شورای مشروطه و لزوم همبستگی در میان پادشاهی خواهان || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

رسوایی در … ۱۰ شب یا روضه خوانی در دستگاه چپ || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چرا عقب مانده ایم؟ || فریدون فرخزاد یا حسین زمان؟

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اعدام دو ضد اسلام | چرا ساندیس خورها ی اینترنشنال میهن پرستان را فاشیست می نامند

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پادشاهی رمز پیروزی… و پشت پرده اتحاد میهن فروشان || خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

همبودگاه فاسد و آینده اش!

امروزش گذشته دروغین و آینده اش دروغی بیش نیست. دروغ معصومین شیعه, افسانه سازان غارتگر صفوی وقزلباشان متوهم آنان که طالبان دوران خود بودند, هنوز زریر ها را میکشند. آنها به سرزمین شراب و شعر آمدند, شرابش را نوشیدند و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: