بایگانی روزانه: می 1, 2023

همبودگاه فاسد و آینده اش!

امروزش گذشته دروغین و آینده اش دروغی بیش نیست. دروغ معصومین شیعه, افسانه سازان غارتگر صفوی وقزلباشان متوهم آنان که طالبان دوران خود بودند, هنوز زریر ها را میکشند. آنها به سرزمین شراب و شعر آمدند, شرابش را نوشیدند و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: