فصل اصغر آدولف های وطنی!

هرزمان که بوی تغییرات در ایران میاید, فصل دبیرکل ها, ژنرال ناپلئونها و سوپر پروفسورهای وطنی دراپوزیسیون آغاز میشود که مانند داروهای شفای کچلی با تخفیف گروهی در پاکتهایی مانند شورای رهبری, اتلاف احزاب دو نفره و ستاد فرماندهی پیژامه پوشان به فروش میرسند!

خسرو فروهر, بیست تیر ماه ۲۵۷۹

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

قرارداد چین … پایان افسانه ملی گرایی مذهبی

گزارشی گمان شکن | قرارداد چینی… پایان افسانه ملی گرایی مذهبی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

حمایت نهضت آزادی (شاگردان مصدق) از خیانت جواد ظریف به ایران!

در نگاه به خیانتهای نهضت آزادی به ایران از دوران مهدی بازرگان, آیت الله طالقانی, ابراهیم یزدی تا به امروز فراموش نکنیم که مصدق نهضت ازادی را تایید کرد! در برنامه ام در این زمینه نامه های مصدق به بازرگان رابازگو کرده ام!

مصدق و دین, اسلام گرایی و پوپولیسم – خسروفروهر در کانال یک

⬇️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY3GLMmwo4GwDRIYHz_2ojWTxYXAmORH5

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

رضا شاه بزرگ و شیخ خزعل

رضا شاه بزرگ و شیخ خزعل – خسرو فروهر ده سال پیش در برنامه خانم عبدی – در ۱۷ بخش که هر کدام حدود ۵ دقیقه هستند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

پاسخ خسرو فروهر به زورگیران آخوندی در داخل ایران و هم به زورگیران مبارز نمای صادراتی که چندین سال است با تهدید و توهین مزاحم اپوزیسیون هستند!

از ارتش رضا شاهی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی – به یاد قهرمانان ارتش شاهنشاهی ایران, پاسخ خسرو فروهر به زورگیران آخوندی در داخل ایران و هم به زورگیران مبارز نمای صادراتی که چندین سال است با تهدید و توهین مزاحم اپوزیسیون هستند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | پاسخ دهید:

پشت پرده چین, امارات و ایران امروز – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

جنگ و انقلاب در ایران – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

سوگل آیرم

دو سال از رفتن زود هنگام بهترین دوستم سوگل آیرم گذشت! سوگل که عاشق میهنش بود, برای آزادی ایران سالها با دانش, خرد و شهامت بینظیرش مبارزه کرد.
گویند گاهی دوستان خوب از خانواده نزدیکترند, سوگل مصداق این سخن بود!
یادش همیشه با من است! 🌻
خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

حکم جلب ترامپ و قراداد چین – حقوق بگیران انگلیس در ایران امروز چه کسانی هستند؟ – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: