خاطرات جنجالی سر کنسول آلمان از ایران دوران قاجار(بخش دوم) | گذری در تاریخ | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

خود افشاگری نفس گیر مبلغین جمهوری اسلامی همزمان با مرگ بنی صدر | گزارشی گمان شکن | خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سوژه “مرگ بنی صدر و دفاعیات ایران ستیزانه تلویزیون های لندنی و میهمانانشان، از حسن شریعتمداری تا ایرج مصداقی”

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خاطرات جنجالی سر کنسول آلمان از ایران دوران قاجار(بخش اول) | گذری در تاریخ | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دروغ آرارات | رضا شاه | جنگ زرگری ملاها و جمهوری نا آذربایجان | گذری در تاریخ | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رضا شاه سردار جانباخته دموکراسی در ایران | گزارشی گمان شکن | خسروفروهر

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کشتار ایرانیان زرتشتی بدست مسلمانها _بخش دوم

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تاریخ معاصر کردستان وافشای تجزیه طلبان بخش پایانی | گذری در تاریخ | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

افشاگری جنجالی از سخنان تکان دهنده ملا مصطفی بارزانی از کردستان عراق به پادشاه ایران!

سندی که دهان تجزیه طلبان را میبندد!
دو دقیقه از بخش هشتم تاریخ معاصر کردستان و افشای تجزیه طلبان! خسرو فروهر در رادیو شمرون!

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | ۱ دیدگاه

چگونه بدون اینکه بدانید پیروی می کنید؟ | گزارشی گمان شکن | خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: