گذری در تاریخ ایران. جستار این بخش: زنان در دوران ساسانی – خسرو فروهر, افشین نریمان و آرتین پرتویان در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

بخش ششم گذری بر تاریخ ایران -شاپور دوم – خسرو فروهر, افشین نریمان و آرتین پرتویان در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در تلویزیون “کانال یک ” مهمان برنامه “با مردم” خانم تهرانی. گفتار برنامه: رضا شاه بزرگ و آینده ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون به یاد رضا شاه بزرگ

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – فیسبوک و اینستاگرام زنده مرجان شیخ الاسلامی, بزرگترین پرونده اختلاس جمهوری اسلامی و اپوزیسیون !و ارتباطش با صادراتی هایی مانند مسیح علینژاد!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر همراه با افشین نریمان و آرتین پرتویان در رادیو شمرون بخش پنجم گذری در تاریخ ایران – بخشی دیگر از دوران ساسانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

یک خواهش از دوستان و هوادارانم:

خواهش میکنم سالها تلاشم در پدافند از ایران و تاریخش, ابداع و تعریف اصطلاح “مکتب #پهلویسم” و نیز عشقم به پادشاهان بزرگ پهلوی را به حساب هیچ کدام از سازمانهای به اصطلاح هوادار پادشاهی در برون مرز نگذارید!
ایران را مردم ایران آزاد خواهند کرد, نه این گروه ها و افراد خود خواه و کوته بین که با سانسور و مافیا بازی بزرگترین دشمنان سامانه پادشاهی بوده و هستند! فراموش نکنید که رفتار همین در ظاهر پادشاهی خواهان بود که مردم را دلسرد و پشت پادشاهان پهلوی را خالی کرد! با تجربه های تلخی که از این گروه ها دارم, باور دارم که این گروه ها و سازمانها برای آینده ایران نیز بسیار مضر خواهند بود.
با مهر, خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون – از روح الله خمینی تا روح الله زم

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

افشاگری های خسرو فروهر در تلوزیون اسرائل پارس درباره صادراتی های حلقه کیان – درباره روح الله زم – درباره سروش – درباره جلسات مخفی که خواهان حذف زبان پارسی هستند

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر , افشین نریمان و آرتین پرتویان برنامه هفتگی گذری در تاریخ ایران در رادیو شمرون – برنامه چهارم : مانی و ساسانیان

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: