افشای دشمنان پیمان نوین شاهزاده | مناظره انتخاباتی در امریکا – خسروفروهر در رادیو شمرون

گزارشی گمان شکن | پیمان نوین شاهزاده | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

بابک خرمدین ، پاسخی به ادعای پانترکها از دریچهٔ نگاه کهن الگویی، پژوهشی نو از خسرو فروهر در رادیو شمرون

بابک خرمدین – پاسخی به ادعای پانترکها از دریچهٔ نگاه کهن الگویی، پژوهشی نو از خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن | رابطه نسرین ستوده با انتخابات آمریکا چیست؟ خسروفروهر

گزارشی گمان شکن | رابطه نسرین ستوده با انتخابات آمریکا چیست؟ | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

توهینهای مشیری به خاندان پهلوی و پاسخهای نه سال پیش خسرو فروهر

توهینهای مشیری به خاندان پهلوی و پاسخهای نه سال پیش خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

بحرین

بحرین – گفتگوی شش سال پیش خسرو فروهر با استاد مهدی شمشیری که از آرشیو تلویزیون اندیشه به دلایلی که فقط خودشان میدانند, پاک شده است
چگونه بحرین از ایران جدا شد؟ بحرین و خیانت مصدق به ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

بانو نیر قربانی ایروانی

با دلی پر از درد درگذشت بانو نیر قربانی ایروانی, میهن پرستی دانشمند, مهربان و نمادی از فرهنگ والای ایران را به خانواده گرامی ایشان و به همه میهن پرستان تسلیت میگویم.
مصاحبه ام با ایشان درباره نقش خلخالی و بازرگان در اعدام همسر بیگناهشان توسط جمهوری اسلامی:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

حقایقی تلخ و تکان دهنده درباره معتادین به اسلام

خسرو فروهر در دو دقیقه – حقایقی تلخ و تکان دهنده درباره معتادین به اسلام- پخش این کلیپ را به همه میهن پرستان پیشنهاد میکنم!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

هرزگیها

احساس میکنم برخی ایرانیان شرمگین از عقب ماندگیهای کشور و همبودگاهمان، در فراری دردناک از خود، در تلاشند تا با معلق زدن مابین خط قرمزهای پورنوگرافی و هرزگیهای اجتماعی، عکسهای زرورقی مارکهای لوکس و تیترهای دانشگاهی و نامهای آنچنانی، اعتبار کاذب شهروندی در جهان پست مدرن را کسب کنند!
در همین توییتر و اینستاگرام؛ حتی در ظاهر زندگیشان! به ویژه این نسل آخریها!
از خودباختگی نامش مدرن شدن نیست!
برایم که نیم ایرانی و نیم فرنگیم,
رفتار هایشان تابلو است!
دردی عمیق و پنهان را در وجودشان حس میکنم!
راه درمان ولی این نیست!

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خاطرات دوران کودکیم از ایران اسلام زده و مردمان خمینی پرستش! کابوسی که هنوز هم واقعیت است!

خاطرات دوران کودکیم از ایران اسلام زده و مردمان خمینی پرستش!
کابوسی که هنوز هم واقعیت است!

Dante’s Inferno, Suicides And The Harpies

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن | عدل علی و غیرت حسینی!!؟ | خسروفروهر در رادیو شمرون

گزارشی گمان شکن | عدل علی و غیرت حسینی!!؟ | خسروفروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: