آغاز پایان اسلام

خیلی ها هنوز نفهمیدند که چهل و سه سال پیش آغاز پایان اسلام در ایران بود.
#مهسا_امینی

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

انقلاب و حوادث اخیر در ایران…پیام شاهزاده و افشای میرحسین موسوی| گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قاتلان مهسا امینی در قم, تهران و لندن | گزارشی گمان شکن | با پیشنهادی مهم از خسرو فروهر

قاتلان مهسا امینی در قم, تهران و لندن | گزارشی گمان شکن | با پیشنهادی مهم از خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | ۱ دیدگاه

پشت پرده کودتا در آمریکا… جنگ قفقاز… و فاجعه اربعین | گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

تجزیه طلبان و آخوندها, دو سر ذوالفقار ایران ستیزی!

ایران مادر ماست و مادر فروشان را نباید جایی در میان ما باشد!
سالها پیش اصطلاح “تجزیه طلبان خجالتی” را برای دشمنان یک شبه فدرالیست شده تمامیت ارضی ایران مانند حزب دموکرات کردستان را ابداع کردم, زیرا فدرالیسم را حجابی برای تجزیه طلبان و آنرا ترفندی دیگر برای ایجاد جنگ داخلی و  ایجاد تنشهای قومی در ایران میدانم. امروز با توجه به تبلیغات تلویزیونهایی مانند بی بی سی و ایران اینترنشنال که دولتهای انگلیس, امارات و عربستان مستقیما و یا غیر مستقیم راه انداز آنها هستند, برای این مبلغین فدرالیسم به خوبی در میابیم که پروژه یوگسلاویزه کردن و قفقاز سازی از میهن ما ایران را نباید دست کم گرفت. خاطرات تلخ تاریخی دوران ملوک الطوایفی قاجار که ریشه از ضعف حکومت مرکزی داشت, همانگونه فراموش نشدنی هستند که جمهوری مهاباد قاضی محمد و حکومت پوشالی پیشه وری در تبریز که با فشنگ و روبلهای خون آلود استالین در هنگام اشغال میهنمان ایران توسط نیروهای بیگانه, زوزه های افراسیابی سر داده بودند. امروز نیز که حکومت انیرانی آخوندها تکراری از ان دوران است, دوباره شغالان  سر در آخور بیگانگان, زوزه های مستانه خود را از رسانه های بیگانه گوناز تی وی و شرکا را مدتهاست که آغاز کرده اند.
تمام کنشگران و گروه های سیاسی در اپوزیسیون  باید از دید من رک و پوست کنده در برابر این ترفند بیگانه پرستان جبهه گیری کرده و همازوری خود در پدافند از تمامیت ارضی ایران را روشن و شفاف بیان کنند. پوکر سیاسی با سرنوشت مادرمان ایران محکوم است. مردم ایران موشهای آزمایشگاهی نیستند.
ایران فروشانی مانند حسن شریعتمداری و شورای گذار از ایران وی, دار و دسته فاند بگیران “توانا” و “انجمن کوروش” مریم معمار صادقی و همسر انجمن اسلامیش اکبر عطری, همانقدر باید از این اپوزیسیون طرد شوند که دیو منشان پژاک و گوناز تیوی. از دید من این بزک شدگان ایران ستیز تفاوتی با آخوند ها ندارند و همانگونه در برابر آنها باید جبهه گیری کرد که در برابر جمهوری اسلامی!
تجزیه طلبان و آخوند ها, دو سر ذوالفقار ایران ستیزی, را در میان ما جایی نیست, زیرا ایران فروشی نیست!


خسرو فروهر, ۲۳ شهریور ماه ۲۵۸۱ ایرانی

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دیو دروغ در جامه دوست!

شکست دروغ, آغاز پیروزی نور بر تاریکی است!

هرودوت ۲۴ قرن پیش:
“ایرانی به دور است از چیزیکه عملش شرم انگیز باشد و در نظر ایرانیان هیچ چیز شرم انگیزتر از دروغ نیست. وام گرفتن را نیز درست نمیدانند زیرا که می گویند آدم مقروض گاهی مجبور می شود دروغ بگوید.”
فساد درون ما خوراک تجزیه ایران است!
دیو دروغ امروز در لباس دوست و هم اندیش نیز ظاهر میشود, فقط در زیر عمامه جستجویش نکنید.
بیایید با هم به جنگ دیو دروغ رفته و آن را هر کجا یافتیم, دشمن باشیم!
سالهاست که ظاهر و باطنمان یکی نبوده است. باید که خودشناسی را آغاز و دروغ را دشمن شویم.

منتشرشده در نوشته ها | ۱ دیدگاه

مرگ ملکه بریتانیا …و درس هایی که از آن میاموزیم | گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دموکراسی و میهن پرستی و دشمنانشان | گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

رادیو شمرون

با پوزش از شما گرامیان,
امروز به دلیل بیماریم نمیتوانم مانند هر آدینه برنامه خود را در رادیو شمرون انجام دهم.
در برنامه دیگرم, روز چهارشنبه با شما خواهم بود.

منتشرشده در نوشته ها | ۱ دیدگاه

رسوایی خونین خامنه ای در عراق … و سیاست راز آلودگلوبالیستها | گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: