خسرو فروهر – رادیو شمرون – آنچه باید درباره جنبش قادسیه بدانیم

برای شنیدن برنامه روی پلیر زیر کلیک کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

فیسبوک زنده خسرو فروهر – جنبش قادسیه و جنایات آخوندی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

برنامه جدید این هفته خسرو فروهر – بخش یک پاسخی به بد خواهان – بخش دوم جنبش قادسیه

برای شنیدن برنامه روی پلیر زیر کلیک کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

افشای فرشگرد با اسناد -انجمنهای اسلامی ومهندسی ثروت به سبک الیگارشهای روسی- خسرو فروهر -رادیو شمرون

با منطق و اسناد نگاهی به فرشگرد بیندازیم! سال ۵۷ گفتند به گذشته خمینی کاری نداشته باش فقط به مصاحبه هایش در فرانسه گوش کن, دیدید کار به کجا رسید؟
افشاگری جنجالی پشت پرده #فرشگرد! مهندسی انتقال ثروت به سبک الیگارشهای روسی ! #خسرو_فروهر در رادیو شمرون

 

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

افشاگری جنجالی پشت پرده فرشگرد! مهندسی انتقال ثروت به سبک الیگارشهای روسی ! خسرو_ فروهر در رادیو شمرون

افشاگری جنجالی پشت پرده #فرشگرد! مهندسی انتقال ثروت به سبک الیگارشهای روسی ! #خسرو_فروهر در رادیو شمرون

برای شنیدن برنامه روی پلیر زیر کلیک کنید:

 

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

محمد رضا شاه پهلوی – کوروش بزرگ – برنامه تلویزیونی مسعود صدر همراه با خسرو فروهر در تلویزیون پارس

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

مرجع تقلید نمیسازم

کاملا آگاهم که متعصبین مانند ۴ سال پیش که درباره شورای ملی هشدار دادم اینبار نیز بخاطر مخالفتم با فرشگرد منرا آماج فحش و تهمتها قرار خواهند داد! ولی به آرمانهایم از ترس حملات نابخردانه خیانت نمیکنم! شاهزاده را دوست دارم ولی از ایشان مرجع تقلید نمیسازم!
خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

طلوع تلخ!

طلوع تلخ!
در عشق پدر,
در نبرد با تاریکی ها,
با سایه ها در افتادیم!
برای طلوع خورشید,
در سرزمین شیران,
با شغالان در افتادیم!
تلخ است امروز,
ابرها کنار رفتند,
دیدیم که سایه ها
از خورشید بودند!
شغالان در بزم شیران,
خدایگان بودند!
خسرو فروهر, ۶ آبان ماه ۲۵۷۷ شاهنشاهی ایرانی

 

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

زادروز پادشاه بزرگ ایرانزمین محمد رضا شاه پهلوی آریامهر

زادروز پادشاه بزرگ ایرانزمین محمد رضا شاه پهلوی آریامهر را فقط به میهن پرستان شاد باش میگویم!
خسرو فروهر

 

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

شاهدخت اشرف پهلوی در برابر استالین!

زادروز شاهدخت اشرف پهلوی شیرزنی که خار چشم دشمنان بود را فقط به میهن پرستان شاد باش میگویم!
شاهدخت اشرف پهلوی در برابر استالین!
خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: