خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس – نقش شاهزاده , انقلاب دی ماه و دشمنانش!

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس – نقش شاهزاده , انقلاب دی ماه و دشمنانش! بیست دقیقه پایانی برنامه در لینک دوم میباشد- دیدن این برنامه را به همه میهن پرستان پیشنهاد میکنم.
لینک اصلی –


لینک پایانی –

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – انقلاب دی۹۶ و واکنش روشنفکرنمایان چپ و مذهبی

خسرو فروهر – انقلاب دی۹۶ و واکنش روشنفکرنمایان چپ و مذهبی – پاسخ به افاضات عبدالکریم سروش

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس – دیدن این برنامه را به همه میهن پرستان پیشنهاد میکنم.
خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

شاهزاده رضا پهلوی و بی بی سی

شاهزاده رضا پهلوی و بی بی سی – تفسیر خسرو فروهر از مصاحبه جنجالی شاهزاده و پاسخ های وی به بی بی سی در راستای انقلاب دی۹۶
https://vimeo.com/25005955

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خیر آقای مخملباف و ایت الله بی بی سی, رضا شاه خمینی را نیاورد بلکه رادیو بی بی سی ان زمان و مخملباف های حزب اللهی بودند که ایران را به دست آخوند ها دادند!

اصلاح طلبان اسلامی وحشت زده از شعارهای براندازی دست دردست بی بی سی به یاری آخوند ها میشتباند!
آیا بی بی سی حاضر است همزمان با پخش حمله محسن مخملباف به رضا شاه و شعار های جوانان انقلابی دشمن رژیم آخوندی, به من هم احازه سخن دهد که از سابقه همکاری های #مخملباف در شکنجه مخالفین رژیم اسلامی و بازداشت مخالفین رژیم اسلامی افشاگری کنم؟
خیر آقای مخملباف و ایت الله بی بی سی, رضا شاه خمینی را نیاورد بلکه رادیو بی بی سی ان زمان و مخملباف های حزب اللهی بودند که ایران را به دست آخوند ها دادند!
خسرو فروهر, فعال سیاسی و برنامه ساز تلویزیونی

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | یک پاسخ

در ایران چه میگذرد – برنامه ای از خسرو فروهر در تلویزیون اندیشه

در ایران چه میگذرد – برنامه ای از خسرو فروهر در تلویزیون اندیشه

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

انقلاب در ایران – برنامه ویژه خسرو فروهر در راستای قیام مردم ایران

انقلاب در ایران – برنامه ویژه خسرو فروهر در راستای قیام مردم ایران
دوستان این برنامه را پخش کنید تا قیام مردم ایران را صدای امریکا و بی بی سی به بیراهه نکشند!
خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 6 پاسخ

پیروزی بزرگ مکتب پهلویسم! فریاد رضا شاه, رضا شاه مردم مشهد در تظاهرات ضد حکومت آخوندی و سانسور این شعار در اپوزیسیون!

خسرو فروهر – پیروزی بزرگ مکتب پهلویسم! فریاد رضا شاه, رضا شاه مردم مشهد در تظاهرات ضد حکومت آخوندی و سانسور این شعار در اپوزیسیون! مشکل اپوزیسیون چیست؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – اسنادی ازعقاید فاشیستی چپ ایران ازعاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

– فلسطین, چپ ایران و آخوند ها – اسنادی از همسانی تبلیغ ترور و فاشیسم توسط آخوند ها و چپ روشنفکرنمای ایران –

خسرو فروهر – فلسطین, چپ ایران و آخوند ها – اسنادی از همسانی تبلیغ ترور و  فاشیسم توسط آخوند ها و چپ روشنفکرنمای ایران –

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ