معمای شاه!… چرا باید می رفت؟ | خسرو فروهر | گذری در تاریخ

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طالبان و داعش در ایران با اسنادی از آخوند منتظری وآخوند طالقانی| خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اسناد و اسرارحمله به آذربایجان (بخش پایانی) | خسرو فروهر | گذری در تاریخ

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کانون نویسندگان ایران سالها قتل فریدون فرخزاد را در “سایه” ها “کشت”!

نه فقط کانون نویسندگان ایران در تبعید نام فریدون ما را دراطلاعیه اش در ارتباط با سرکوب اهل قلم حذف کرده بود بلکه کلا کانون نویسندگان ایران که جلال آل احمد و یاران چپش با هدف نابودی پادشاهی در ایران راه اندازی کرده و برای نمونه در زدن جرقه فاجعه ۵۷ با شبهای کذایی شعر گوته از ۱۸ تا ۲۷ مهر ۱۳۵۶ نقش مهمی داشت, از آغاز پیروزی خمینی با وی همکاری و درباره کشتار هزاران هوادار پادشاهی نیز سکوت کرد.
خفه کردن سیستماتیک صدای پادشاهیخواهان و انکار وجودشان توسط این قلم سرخان, همراه با خاموشی درباره جنایات چپ در ایران و نیز آپارتاید خبری – هنری نسبت به زندانیان سیاسی و حتی قربانیان جنبشهای آزادیخواهانه در ایران, از شاخص های این کانون مرگ آزادی میباشند!

خسرو فروهر, ۱۸ دی ماه ۲۵۸۰

 

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | 2 دیدگاه

اسناد و اسرارحمله به آذربایجان (بخش سوم) | خسرو فروهر | گذری در تاریخ

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سیرک اکبر خوشکوشک و سید حسن شریعتمداری وسپس رویدادهای واقعی جهان| خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اسناد و اسرارحمله به آذربایجان (بخش دوم) | خسرو فروهر | گذری در تاریخ

https://youtu.be/ORDNUvGCEtE

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

برای نجات ایران…با آخوندها در آینده چه خواهیم کرد؟ | خسرو فروهر | گزارشی گمان شکن

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

اسناد و اسرارحمله به آذربایجان(بخش یکم) | خسرو فروهر | گذری در تاریخ

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رویداد ها و خبرهای این هفته از نگاه خسرو فروهر | گزارشی گمان شکن

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: