پاسخهای منطقی و روشنگرانه به حسن شریعتمداری و یاران ۵۷ شورای تجزیه طلبان خجالتی

پاسخهای منطقی و روشنگرانه به حسن شریعتمداری و یاران ۵۷ شورای تجزیه طلبان خجالتی!
خسرو فروهر و بابک شکرابی در تلویزیون کانال یک در برنامه خانم تهرانی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مالاریای آخوندیسم و اسلام | سخنرانی خسرو فروهر در تورونتو 29 سپتامبر 2019

مالاریای آخوندیسم و اسلام | سخنرانی خسرو فروهر در تورونتو 29 سپتامبر 2019

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر, افشین نریمان و آرتین پرتویان

برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر, افشین نریمان و آرتین پرتویان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خسرو فروهردر رادیو شمرون, از فراموشخانه تاریخ ایران, پیوند نامقدس تازیپرستی, خانقاه بازی و سلاطین اسلامی و بیگانه سخن خواهم گفت. در بخش دیگر بخش سوم پخش اسناد همکاری جبهه ملی و آخوندها با استفاده از اعترافات نصرت الله امینی از یاران مصدق!

خسرو فروهردر رادیو شمرون, از فراموشخانه تاریخ ایران, پیوند نامقدس تازیپرستی, خانقاه بازی و سلاطین اسلامی و بیگانه سخن خواهم گفت. در بخش دیگر بخش سوم پخش اسناد همکاری جبهه ملی و آخوندها با استفاده از اعترافات نصرت الله امینی از یاران مصدق!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پیوند نامقدس خانقاه ها و ایلخانان مغول

هر چه بیشتر درباره تاریخ ایران تحقیق میکنم، بیشتر متوجه میشوم که صاحبان خانقاه ها و ایلخانان مغول چه پیوند نامقدسی داشتند و چه زخم عمیقی در قلب و روان مردم ایران وارد کرده اند! صوفیانی مانند شیخ صفی الدین اردبیلی و شیخ زاهدگیلانی در ثروت اندوزی دست کمی از آخوندهای امروز نداشتند!
جنایات وحشتناک صفویانی مانند شاه صفی صوفی خونخوار دائم الخمر در واقع تلفیقی از تازی پرستی، ایلخانی مغولی و فریبکاری زاهدپیشگان صوفی بود! قاجاریه و جمهوری اسلامی آموزگاران کار کشته ای در سواری گرفتن از مردمان این کشور گرفتار داشته اند!
خسرو فروهر, شهریور ماه ۲۵۷۸ ایرانی

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

برنامه هفتگی گذری در تاریخ ایران در رادیو شمرون: خسرو فروهر, آرتین پرتویان و افشین نریمان

برنامه هفتگی گذری در تاریخ ایران در رادیو شمرون: خسرو فروهر, آرتین پرتویان و افشین نریمان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارش گمان شکن ویژه خسرو فروهر برای ۲۶ شهریور سالروز سوگند پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی آریامهر در شورای ملی و نجات ایران از تجزیه و نابودی

سوگند پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۲۰!
هنگامی که ایران توسط نیروهای روس, انگلیس و دیگر متفقین اشغال نظامی شده بود, انگلیس ها در تلاش بودند که دوباره فردی از خاندان قاجار را به قدرت برسانند! نام یک شاهزاده قاجار انگلیسی تربیت شده که حتی فارسی هم بلد نبود, به نام حمید میرزا قاجار در این میان بر سر زبان ها بود. از سوی دیگر ایجاد یک جمهوری ملوک طوایفی نیز یکی دیگر از نقشه های دول انگلیش و روسیه برای ایران اشغال شده بود. در این میان به نقش مرموز مظفر فیروز, که از سوی پدر نوه فرمانفرما شاهزاده انگلوفیل قاجار و مادرش خواهر محمد مصدق نیز بود, باید اشاره کرد!
در این هنگام بود که حرکت سیاسی و مهم ولیعهد جوان ایران, سوگند پادشاهی وی در برابر مجلس شورای مالی که دول بیگانه را شاه و مات کردهرا باید یکی از مهم ترین اتفاقات قرن بیستم در ایران دانست. سوگندی که بر باور من ایران از تجزیه و نابودی کامل نجات داد!
خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

برنامه ای قدیمی از #خسرو_فروهر: برای اینکه مارپیچ سکوت را بشکنیم، میگوییم پاینده ایران، جاویدشاه

برنامه ای قدیمی از #خسرو_فروهر: برای اینکه #مارپیچ_سکوت را بشکنیم، میگوییم پاینده ایران، #جاوید_شاه

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مالاریای آخوندیسم فقط با خشکاندن باتلاق اسلام در ایران پایان میگیرد!

اگر اشتباه تاریخی پیشینیان را تکرار کنیم و به اشتباه بخاطر یارگیری از میان اسلامگرایان در ظاهر دوست نما، اسلامستیزی را کنار بگذاریم، جمهوریهای اسلامی بیشتری در آینده ایران خواهیم داشت!
باور دارم که جمهوری اسلامی معلول است و نه علت! این حکومت میوه زهراگین اسلام است! از همین روی اسلام ستیزی و روشنگری درباره جنایاتش در کنار تبلیغ ناسیونالیسم ایرانی و نیز پاکسازی تاریخنگاریمان از دروغهای پنجاه وهفتیان همواره محور اصلی برنامه ها و نوشته هایم بوده و خواهد بود!

آنها که با اشاره به اخلاقیات سیاسی اروپا, اسلام ستیزی را اشتباه مینامند, آیا نمیدانند که راه نجات ایران تقلید از اروپا نیست؟ اروپا که جمهوری اسلامی نداشته است. دوران حکومت اسلامی هم در اسپانیا صدها سال پیش با کوشش خود مردم اسپانیا به پایان رسید! همان چپ گرایان اروپایی که با اسلامگرایان وطنی مدارا میکنند خود اگر ایرانی بودند و در ایران زندگی میکردند بارها بخاطر شیوه زندگیشان اعدام شده بودند!

من باور دارم که مدارا با خودکامگان اسلامی و آیین مرگ افرینشان از اخلاقیات نیست, بلکه یا از خودفریبی است یا از مردم فریبی!

خسرو فروهر, شهریور ماه ۲۵۷۸ ایرانی

ارسال شده در نوشته ها | 2 پاسخ

خسرو فروهر – بخش دوم مصاحبه و اعترافات نصرت الله امینی از یاران مصدق و پدر محمد امینی در همکاری جبهه ملی با آخوند ها, فداییان اسلام و دشمنان ایران

خسرو فروهر – بخش دوم برنامه اسناد تاریخی – مصاحبه و اعترافات نصرت الله امینی از یاران مصدق و پدر محمد امینی در همکاری جبهه ملی با آخوند ها, فداییان اسلام و دشمنان ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: