برنامه این هفته گذری در تاریخ – دزدی و غارت های پس از قادسیه

برنامه این هفته گذری در تاریخ – دزدی و غارت های پس از قادسیه

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن | | با خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خسرو فروهر در رادیو شمرون بخشی دیگر از حمله و کشتار تازیان در ایران

از سری برنامه تاریخی خسرو فروهر در رادیو شمرون بخشی دیگر از حمله و کشتار تازیان در ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون – پادشاه مظلوم ایران و فاجعه ۵۷

خسرو فروهر در رادیو شمرون – پادشاه مظلوم ایران و فاجعه ۵۷

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه ویژه خسرو فروهر درباره ۲۲ بهمن از کانال یک – فاجعه تاریخی ۲۲ بهمن – پاسخی به تاریخ

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – فاجعه 57 و آیت الله العظمی همگان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

گذری در تاریخ | جنایات تازیان در ایران ۶ | با خسرو فروهر

گذری در تاریخ | جنایات تازیان در ایران ۶ | با خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن | نگاهی به فاجعه ۵۷ – بخش یکم | با خسرو فروهر

گزارشی گمان شکن | نگاهی به فاجعه ۵۷ – بخش یکم | با خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – از خمینی تا تتلو

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسروفروهر – پاسخ به حملات علی افشاری و رسانه های لندنی به شعارهای مردم و خاندان پهلوی

خسروفروهر – پاسخ به حملات علی افشاری و رسانه های لندنی به شعارهای مردم و خاندان پهلوی
https://www.podomatic.com/podcasts/radioshemroon/episodes/2020-01-22T17_41_36-08_00

#ParliamentaryMonarchy4Iran

ارسال شده در نوشته ها | یک پاسخ