نابود باد جمهوری اسلامی, سپاه پاسداران, دلالهای جمهوری اسلامی و برجام – قسمت دوم برنامه هفت آبان

نابود باد جمهوری اسلامی, سپاه پاسداران, دلالهای جمهوری اسلامی و برجام – قسمت دوم برنامه هفت آبان
خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه ای کوبنده در راستای برجام, سپاه پاسداران و هفت آبان – برنامه اندیشه با دوستان آقای کاردان بامهمانان خسرو فروهر و منوچهر یزدی سخنگوی حزب پان ایرانیست

برنامه ای کوبنده در راستای برجام, سپاه پاسداران و هفت آبان – برنامه اندیشه با دوستان آقای کاردان بامهمانان خسرو فروهر و منوچهر یزدی سخنگوی حزب پان ایرانیست

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر:من از ابتدا مخالف برجام بودم و با ترامپ موافقم – رژیم جمهوری اسلامی باید سرنگون شود

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ترامپ . ایران و برجام برنامه خسرو فروهر در رادیو صدای ایران حمایت از برجام, حمایت از فقیر شدن بیشتر کارگران و زحمتکشان در ایران است! نایاک و دیگر برجامی ها شرم کنید!

حمایت از برجام, حمایت از فقیر شدن بیشتر کارگران و زحمتکشان در ایران است! نایاک و دیگر برجامی ها شرم کنید!

برای شنیدن برنامه روی فایل زیر نوشته کلیک کنید:

برای دانلود برنامه روی فایل زیر کلیک کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

سخنان ترامپ, خلیج همیشه فارس و در راستای روز کورش, هفت آبان و حمله برخی شارلاتان های لس انجلسی به آن

سخنان ترامپ, خلیج همیشه فارس و در راستای روز کورش, هفت آبان و حمله برخی شارلاتان های لس انجلسی به آن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

هفت آبان – روز کورش بزرگ – پاسارگاد

هفت آبان – روز کورش بزرگ – پاسارگاد

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

پاسخ به سخنان توهین آمیز دیروز شهرام همایون و دیگر تاجران سیاسی – پدافند من از مراسم هفت آبان در آرامگاه کورش بزرگ

خسرو فروهر – پاسخ به سخنان توهین آمیز دیروز شهرام همایون و دیگر تاجران سیاسی – پدافند من از مراسم هفت آبان در آرامگاه کورش بزرگ

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو صدای ایران: دانته, کمدی الهی و ایران امروز

برای شنیدن برنامه روی فایل زیر نوشته کلیک کنید:

برای دانلود  برنامه روی فایل  زیر  کلیک کنید: 

 

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

هفت آبان در برابر آرامگاه کورش بزرگ

این هفت آبان در برابر آرامگاه کورش بزرگ, پاسخ دندان شکن مردم ایران به آخوند ها و همه دشمنان ملت ایران:
ما همه ایرانی هستیم , آخوند نمیپرستیم!
ما یک ملتیم و همه ایرانی هستیم!
خسرو فروهر

 

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

ما یک ملتیم, ما ایرانی هستیم! نگاهی به مهرگان و پاسخی به برنامه سازان لس آنجلسی و جهاد تبلیغاتی آنها بر علیه ناسیونالیسم ایرانی

ما یک ملتیم, ما ایرانی هستیم! نگاهی به مهرگان و پاسخی به برنامه سازان لس آنجلسی و جهاد تبلیغاتی آنها بر علیه ناسیونالیسم ایرانی
خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ