آنچه نمی دانید!؟… رضا شاه پیش از پادشاهی با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جواد طباطبایی و شیعه شهری!

جواد طباطبایی, اینترنت ملی جمهوری اسلامی برای فیلتر شدگان بود, کسیکه برای “شیعه شهری”ها, ایرانشهری را سبز رنگ میکرد!
هر کس از جواد طباطبایی خوانده و در برون مرز پس از فاجعه ۵۷, با نوشته ها و سخنان اندیشمندان راستین ایرانشهر آشنا بوده باشد, فورا متوجه میشود که آنچه وی با سالها تاخیر در محضر “خودیها” میگفت, چیزی جز کپی کم رنگی از آن بزرگان, برای مصرف انجمن اسلامیهای شرمگین و ناسیونالیستهای “شیعه شهری” بیش نبود. دریغا که جوجه هایش اکنون در این اپوزیسیون تخم نفاق میکارند. خیر, مشروطه جنبشی برای جمهوری یواشکی نبود و خیر, قاسم سلیمانی فرزند آریوبرزن نبود.

خسرو فروهر, ۲۷ آبان ماه ۲۵۸۲ ایرانی

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نفت اسلامی … طلا یا طاعون سیاه || تحلیلی از خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحولات ایران و منطقه و برملا شدن دروغ آخوندها و رسانه های گلوبالیستی || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پادشاهی ایرانی!


دستگاه خلافت اسلامی بدون بهره از سنت کشورداری ایرانی قادر به حیات نبود. تازیان خود برتر پندار نفرت خود از این نیاز به ایرانشهری را با انکار و خشونت همواره پاسخ داده اند. اینکه وزیرانی چون فضل بن سهل و جعفر برمکی پایانی خونین چون روزبه دادویه اندیشمند داشته اند، نه فقط نشان از میزان تنفر تازیان از موالیان “عجمشان” دارد بلکه یادآور این نیز میباشد ‌که در نظام حکومتی الله پرستان که هرگز برای خدمت به انسان نبوده، نمی‌توان نشانی از شایسته پروی را جستجو کرد. از مدینه محمدی تا جمهوری اسلامی همین بوده و خواهد بود.
در برابر آن از منشور کوروش و سنگ نوشته های داریوش تا مادگان هزار دادستان ساسانی و شاهنامه فردوسی آنچه از پادشاهی ایرانی درمی‌یابیم، معیار ارزش پادشاه در میزان خدمت است نه در بنده سواری!
سده ها پس از قادسیه، در دوران ظهور غزنویان، سلجوقیان و دیگر ترکتازان و نیز مغولیان در ظاهر ایرانی شده، اشتباهی تاریخی روی داد. معجونی از خلافت اسلامی و امارت خاقانی را سلطنت نامیده و هلاکو ها را خسروان پنداشتیم. اینگونه سلطنت و پادشاهی را در ادبیاتمان نیز یکی خواندیم.
قرنها گذشت تا با طلوع پهلویها پادشاهی ایرانی را که هنوز سلطنتش مینامیدیم، تجربه کنیم. پادشاه در خدمت به ایران و ایرانی. دریغا که بایستی فاجعه پنجاه و هفت میامد تا بفهمیم که آنها پادشاه بودند و نه سلطان و خاقان.
بیایید اینبار آگاهانه پادشاهیخواه باشیم.
پاینده ایران, جاویدشاه

خسرو فروهر , ۱۹ آبان ماه ۲۵۸۲ ایرانی

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

وجه مشترک باقرخان سالار ملی، گلپایگانی هنرمند ملی و حقوق بشر ملت ایران چیست؟ || با خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جمهوری مشروطه چه معجونی است؟؟؟ || با خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چگونه سمت درست را انتخاب کنیم؟ اسرائیل یا حماس، شاه یا خمینی، میهن یا جهان وطن || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

زهر میان شیرینی, ایجاد یواشکی جمهوری استعماری این بار زیر لوای فریدون؟

خسرو فروهر

نگاهی به مثلا فصلنامه فریدون انداختم. .پولش از “نوفدی” واشینگتن, خودیهایش از انجمن های اسلامی, معجونی از تریتا پارسی و ملا نصر الدین! چیزی جز دزدی اندیشه, سیاست بازی و پرونده سازی برای فاند های آینده ندیدم. باندبازی سیستماتیک, بت سازی از حامیان جمهوری اسلامی مانند جواد طباطبایی. تکرار یواشکی ایده های حجاریان, دزدی کلمات و گفته ها از مبارزینی که سالها پیش از این اسلامی ها (“سابق؟!) اندیشه سازی کرده بودند, و نیز راه اندازی حزب “ایران نوین” که سخنگویش مشروطه را جمهوری خواهی و رفراندوم نوع نظام را ایجاد تلخی در میان مردم مینامد, نشان از نقشه شوم سو استفاده از نیروی مردمی پادشاهی خواهی برای تحقق آرزوهای بابا اکبر رفسنجانی دارد. در سیلی از کلید واژه ها, حافظه اینترنتی سازی میکنند و یادواره روشنگران راستین اپوزیسیون مانند استاد شفا و انصاری را “گوگل پسند ” تبدیل به معجزات ذهنی جواد طباطبایی و قاسمی نژاد هامیکنند. چند نفر از نویسندگانشان سابقه حتی ۱۰ ساله پادشاهیخواهی دارند؟ اینها هنوز جمهوری اسلامی نرفته بازارچه سیاست بازی را ماهرانه افتتاح کرده اند.
جلوی تکرار داستان شوم تغییر چهره جمهوری کمونیستی شوروی به جمهوری پوتین را از هم اکنون بگیریم.

 

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

معامله پنهان میان بایدن وخامنه ای؟ دنیا به کدام سوی میرود؟ || تحلیل ویژه خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: