افشای جنجال جمکران و تحریف قرآن

برای نخستین بار – افشای جنجال جمکران و تحریف قرآن و در پایان برنامه جنگ نهاوند – گذری در تاریخ با خسرو فروهر در رادیو شمرون
https://youtu.be/jOjGbYlqKl8

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

درخواست رشوه آخوند خلخالی در کنار مهدی بازرگان هنگام اعدام همسر بیگناه بانو نیر ایروانی – بخشی کوتاه از برنامه خسرو فروهر با بانو ایروانی

درخواست رشوه آخوند خلخالی در کنار مهدی بازرگان هنگام اعدام همسر بیگناه بانو نیر ایروانی – بخشی کوتاه از برنامه خسرو فروهر با بانو ایروانی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

روایتی از خیانت هوشنگ ابتهاج به هنر و آزادی از زبان زنده یاد محمد حیدری

روایتی از خیانت هوشنگ ابتهاج به هنر و آزادی از زبان زنده یاد محمد حیدری

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

در سالروز رفراندوم اسلامی, مصاحبه با همسر یک اعدامی

در سالروز رفراندوم اسلامی, مصاحبه با همسر یک اعدامی – برنامه خسرو فروهر در کانال یک

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر گزارشی گمان شکن در کآنال یک – جمهوری اسلامی, آخوندها و شهوت درون خانواده – پاسخ نادره افشاری به اسلامیون و یادی از قتل احمد کسروی

خسرو فروهر گزارشی گمان شکن در کآنال یک – جمهوری اسلامی, آخوندها و شهوت درون خانواده –
پاسخ نادره افشاری به اسلامیون و یادی از قتل احمد کسروی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

عوام ذلیلی

خسرو فروهر در برنامه زنده یاد مسعود صدر – بسیار کوتاه درباره عوام ذلیلی عیب بزرگ سیاسیون تاریخ معاصر ایران
——-
اهل ایرانم و از قوم گرایی بیزار,
پادشاهی خواهم و خاندان پهلوی را دوست دارم!
#FreeMyCountryIran
#IslamicRepublicVirus

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

جنگ نفت

خسرو فروهر – اسنادی از جنگ نفت, خدمات پهلوی ها و خیانت به آنها – – این کلیپم بسیار قدیمی است ولی هنوز خنجر نفت در دست دشمنان است!
———————
اهل ایرانم و از قوم گرایی بیزار,
پادشاهی خواهم و خاندان پهلوی را دوست دارم!
#FreeMyCountryIran
#IslamicRepublicVirus

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

احمد کسروی

احمد کسروی و منشی اش حدادپور را فداییان اسلام در دادگستری به قتل رساندند!
این تحقیق من است: نصرت الله امینی وکیل مصدق و به خواست مصدق شهردار تهران، هنگامیکه در دادگستری کار میکرد، به اعتراف خودش رابط و پارتی فداییان اسلام بود! وی پدر محمد امینی مصدق اللهی رسانه ها نیز میباشد!

یکی از تراژدیهای فاجعه قتل احمد کسروی این است که محمد امینی فرزند همان نصرت الله امینی رابط فداییان اسلام در دادگستری و وکیل مصدق را در بی بی سی, ویکیپدیای فارسی و رسانه ها به عنوان پژوهنده بیطرف درباره قتل کسروی به شما معرفی و ۵۷ را با ابزارهای مارپیچ سکوت ادامه میدهند!

رشته دردناک سواستفاده پنجاه وهفتی ها از برخی هم اندیشان پادشاهیخواه گویا بی پایان است!
آنسوی یک مشت سیاسی حرفه ای ضدپادشاهی, اینسوی یک عده پادشاهیخواه صادق ولی ساده و غیر سیاسی!
دو نمونه: یکی کتاب شاه میلانی و دیگری کسروی محمد امینی!

نصرت الله امینی، ای امت زود باور ناجی تخت جمشید نبود! حالا دوست نزدیک خمینی، وکیل مصدق و به اعتراف خودش پارتی گروه تروریستی فداییان اسلام در دادگستری را در ویکیپدیای تحت نفوذ جمهوری اسلامی بدون هیچ سندی ناجی تخت جمشید مینامند، انهم با قسم و سوگند خودش!

شاید یکی از حقیر ترین کارهای آقای محمد امینی این باشد که آنچه درباره کسروی را حتی عوام نیز میدانستند را تکرار ولی آنچه باید امروز به ویژه نسل جوان بداند را سانسور کرده است! چگونه ایشان از زنده یاد کسروی “یادها” میکند ولی “فراموش” میکند اسناد مجلس شورای ملی, نشریات و دیگر مستندات را در راستای حمایت همه جانبه مصدقیون از قاتلین زنده یاد کسروی را یاداوری کند؟
محمد امینی از نام کسروی فقط استفاده میکند تا همان گفتار پلید پهلوی ستیزانه خود و یارانش در فاجعه ۵۷ را تکرار کند, کاری که سال های جوانی و میان سالی اش که یک چپ افراطی بود انجام میداد و چه امروز که خود را مصدقی مینامد!

تاریخ معاصر ایران را باید به کلی از نو نوشت!

خسرو فروهر، فروردین ۲۵۷۹

ارسال شده در نوشته ها | 3 پاسخ

گزارش گمان شکن خسرو فروهر: کرونا – تئوری توطئه و حمله لولو خورخوره!

گزارش گمان شکن خسرو فروهر: کرونا – تئوری توطئه و حمله لولو خورخوره!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در کانال یک – جنگیری خامنه ای و لامپ بهشت – یادی از نادره افشاری

خسرو فروهر در کانال یک – جنگیری خامنه ای و لامپ بهشت – یادی از شیر زنی به نام نادره افشاری

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: