سکولاریسم را چه ربطی میدهید به فدرالیسم؟ دموکراسی چه ربطی به ایلخان بازی شما دارد؟

خسرو فروهر – مزدوران لندن نشین و فسیل های ۵۷, شیخ خزعل و پیشه وری از کی تا به حال نماد های سکولاریسم ودموکراسی شده اند؟
راه دموکراسی از بیراهه جنگ اقوام آغاز نمیشود. دموکراسی قوم سالاری نیست. دموکراسی ایل سالاری نیست. دموکراسی مردم سالاری است.
سکولاریسم انیرانی نیست. سکولاریسم با زنجیر پوسیده ایل بازی و خانسالاری همخوان نیست.
سکولاریسم را چه ربطی میدهید به فدرالیسم؟ دموکراسی چه ربطی به ایلخان بازی شما دارد؟ شیخ خزعل و پیشه وری از کی تا به حال نمادهای سکولاریسم ودموکراسی شده اند؟
در سال ٥٧ واژه های زیبای آزادی و استقلال را در کنار جمهوری اسلامی قرار دادید, این بار واژگان دموکراسی و سکولاریسم را در کنار فدرالیسم !
فکر میکنید ما از تاریخ درس نگرفتیم؟ چند نکته را یاد آوری میکنم:
مرحوم یوگسلاوی فدرال بود که ان بلا برسرش آمد! پس نگویید برای جلوگیری از یوگسلاوی شدن ایران هوادار فدرالیسم هستید؟!
کشور های بسیاری هم که سکولار و دموکرات هستند فدرال نیستند!
انطور که من به یاد دارم یک دسته از طیف چپ بدستور رهبر غیر دموکرات! خود استالین فرقه دموکرات راه اندازی کرد و کردستان و آذرباجان را به خاک و خون کشید. حتما از قصابی های استالین کوچک غلام یحیی در ولایت خانواده پدری من آذربایجان آگاهی دارید.
نسل شما گرامی یک بار نسل من را سوزاند کافی نبود؟ با احترام و ادب, خواهش میکنم دست از سر نسلهای آینده ایران بردارید.

 

نقش مهدی کروبی در قتل سعیدی سیرجانی – کشتار سینما رکس آبادان و نقش مهدی بازرگان!

لاشخوران کربلای دروغین ۲۸ امرداد قاتلین اصلی قربانیان سینما رکس هستند! نقش مهدی کروبی در قتل سعیدی سیرجانی – کشتار سینما رکس آبادان و مهدی بازرگان!

اولین بار سال ها پیش به این نکته در برنامه های تلویزیونی خود اشاره کردم که انتخاب آبادان و ۲۸ امرداد تصادفی نبود! انتقام پیروزی ملی میهن پرستان در ۲۸ امرداد ۱۳۳۲, مریدان دو پیرمرد احمدآبادی و خمینی سینما رکس آبادان را در ۲۸ امرداد ۱۳۵۷ اتش زدند! و هنوز هم آتش میزنند!
با مهر, خسرو فروهر

لاشخوران کربلای دروغین ۲۸ امرداد قاتلین اصلی قربانیان سینما رکس هستند!

لاشخوران کربلای دروغین ۲۸ امرداد قاتلین اصلی قربانیان سینما رکس هستند!
امشب در تلویزیون اندیشه با من باشید! یکشنبه نیمه شب اروپای مرکزی, ۱۵:۰۰ کالیفرنیا, ۲:۳۰ دوشنبه ایران, بازپخش برنامه:۱۳:۳۰ ایران
اولین بار سال ها پیش به این نکته در برنامه های تلویزیونی خود اشاره کردم که انتخاب آبادان و ۲۸ امرداد تصادفی نبود! انتقام پیروزی ملی میهن پرستان در ۲۸ امرداد ۱۳۳۲, مریدان دو پیرمرد احمدآبادی و خمینی سینما رکس آبادان را در ۲۸ امرداد ۱۳۵۷ اتش زدند! و هنوز هم آتش میزنند!
کپی نکنید, تبلیغ کنید!
با مهر, خسرو فروهر

 

گفتگو سوم با خسرو فروهر با رادیو البرز گوتمبرگ – رنسانس در اروپا و شکست حکومت پاپ ها در مقایسه با پیروزی آخوند ها در ایران و شکست رنسانس پهلوی

گفتگو سوم با خسرو فروهر با رادیو البرز گوتمبرگ – رنسانس در اروپا و شکست حکومت پاپ ها در مقایسه با پیروزی آخوند ها در ایران و شکست رنسانس پهلوی

خسرو فروهر – کوبنده ترین پاسخ به فحاشان به رضا شاه, مانند محمد امینی ها که به نام آقای مصدق به رضا شاه بزرگ تهمت میزنند

خسرو فروهر – کوبنده ترین پاسخ به فحاشان به رضا شاه, مانند محمد امینی ها که به نام آقای مصدق به رضا شاه بزرگ تهمت میزنند – پاسخ به محمد امینی که تهمت دزد بودن را به کوروش و داریوش و رضا شاه و محمد رضا شاه زد ! دقیقه۴۱ برنامه وی در ۱۱ اگوست!
این برنامه را همه جا پخش کنید اگر عشقی به راستی ها دارید!

من دلم برای کودکان کارتون خواب میهنم میسوزد نه برای آخوند کروبی! کروبی هم همانند دیگر آخوند ها یک دزد جنایتکار است!

من دلم برای کودکان کارتون خواب میهنم میسوزد نه برای آخوند کروبی! کروبی هم همانند دیگر آخوند ها یک دزد جنایتکار است!
خسرو فروهر از نسل سوخته

رنسانس مدیچی ها در فلورانس و دشمنانش, رنسانس پهلوی ها در ایران و دشمنانش – به یاد استاد شجاع الدین شفا و کتاب تولدی دیگر!

رنسانس مدیچی ها در فلورانس و دشمنانش, رنسانس پهلوی ها در ایران و دشمنانش – به یاد استاد شجاع الدین شفا و کتاب تولدی دیگر! خسرو فروهر – آقای دکتر شاهولایتی در برنامه نهاد مردمی- تلویزیون پارس

نه به دروغ های جمهوری اسلامی – چهره زن ایرانی پیش از اسلام پاسخی است به دروغ ناسیونالیسم شیعه مدافعین حرم! – نگاهی به اشکانیان و ساسانیان و تاثیر آنها بر ژاپن و چین

نه به دروغ های جمهوری اسلامی – چهره زن ایرانی پیش از اسلام پاسخی است به دروغ ناسیونالیسم شیعه مدافعین حرم! – نگاهی به اشکانیان و ساسانیان و تاثیر آنها بر ژاپن و چین

من عضو هیچ گروه و سازمان سیاسی نیستم.

متاسفانه با این که چند ماه پیش از یک گروه سیاسی جدا شده و بارها از آنها در خواست کرده ام که ازعکس و نام من در صفحه آن گروه سیاسی استفاده نشود, تا کنون به درخواست من توجهی نشده است!
بار دیگر همانگونه که مدت ها پیش نیز اعلام کرده بودم: “من عضو هیچ گروه و سازمان سیاسی نیستم. ”

خسرو فروهر (صمدی), ۲۱ امرداد ماه ۲۵۷۶ ایرانی

خسرو فروهر – خاطره ای “دلربا” از استبدادیون پنجاه و هفتی!

حسین مهری و رفیق ایشان آقای محمد امینی نزدیک دو سال پیش به دلیل دیده شدن نام مترجم (حسین مهری) هنگام نشان دادن یک مقاله در برنامه تلویزیونی ام, من را نه فقط توهین باران کرده بلکه گویا از من به مدیریت تلویزیون نیز شکایت کرده بودند! مقاله مذکور که سندی غیر قبل انکار از حمایت روشنفکرنمایان پنجاه و هفت از قوانین کیفری جسمی (بخوانید شکنجه اسلامی) میباشد, به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸, پس از رفراندوم جمهوری اسلامی و در هنگامه بحث در راستای چگونگی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقش قوانین اسلامی در آینده ایران, آشکارا در پدافند از روند اسلامیزه شدن ایران, در هفته نامه فردوسی چاپ شده بود. جالب این است که آقای حسین مهری بارها ادعا کرده است که محمد رضا شاه پهلوی سد راه مبارزه ایشان و یارانشان بر ضد آخوند ها بوده است! قضاوت را به شما میسپارم!
چون ایشان فرموده اند که فقط مترجم بوده اند, توجه شما را به نوشته سردبیر هفته نامه در آغاز مقاله جلب میکنم که خود گویای اسرار زیادی است که بیان آن به صورت روشن, بر آشفتگی آقایان مهری و امینی را موجب خواهد شد!
هنگامی که مترجم و یا نویسنده مقاله ای از شما شکایت می کند که چرا نامش نشان داده شده است, آنوقت در میابید که چرا خمینی رهبر این آزادیخواه نمایان پنجاه و هفتی بوده است!
آری, کسی انقلاب این آقایان را ندزدید, از همان آغاز دعوا سر لحاف ملا بوده است!

در پایان یاداوری میکنم ویدئو برنامه های این آقایان به عنوان سند موجود است!

خسرو فروهر (صمدی), امرداد ماه ۲۵۷۶ ایرانی