خسروفروهر – پاسخ به حملات علی افشاری و رسانه های لندنی به شعارهای مردم و خاندان پهلوی

خسروفروهر – پاسخ به حملات علی افشاری و رسانه های لندنی به شعارهای مردم و خاندان پهلوی
https://www.podomatic.com/podcasts/radioshemroon/episodes/2020-01-22T17_41_36-08_00

#ParliamentaryMonarchy4Iran

ارسال شده در نوشته ها | یک پاسخ

خسرو فروهر در رادیو شمرون – نبرد قادسیه و کشتار ایرانیان

خسرو فروهر در رادیو شمرون – نبرد قادسیه و کشتار ایرانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

گزارشی گمان شکن | انقلاب مردم در برابر نیروهای بازدارنده | با خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – انقلاب در ایران و ضد حمله جمهوری گورباچفی

خسرو فروهر – انقلاب در ایران و ضد حمله جمهوری گورباچفی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مناظره تلفنی چند سال پیش خسرو فروهر با محمد منظر پور سردبیر ان زمان صدای امریکا

مناظره تلفنی چند سال پیش خسرو فروهر با محمد منظر پور سردبیر ان زمان صدای امریکا!
همان منظرپوری که امروز از قاسم سلیمانی دفاع میکند

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

برای دیدن برنامه های من, همراهی و همیاری:

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

حمله موشکی آخوند ها و هشدار اخیر ترامپ به آنها –

حمله موشکی آخوند ها و هشدار اخیر ترامپ به آنها – برنامه ویژه خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – قاسم سلیمانی, جنگ تبلیغاتی و نفوذی ها

خسرو فروهر – قاسم سلیمانی, جنگ تبلیغاتی و نفوذی ها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پاسخ دندان شکن خسرو فروهر به عزاداران تروریست اسلامی #قاسم_سیلمانی !

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

قاسم سليماني

بادکنک جمهوری اسلامی, قاسم سليماني با یک ناخنک ترامپ به زباله دان تاریخ رفت!
نور برتاریکی همواره پیروز است زیرا عربده زنیهای ژاژگویان اهرمن سرشت اسلامی تاکنون فرجامی جز جام زهر خمینی, نرمش ناقهرمانانه خامنه ای و ترکیدن بادکنک سلیمانی نداشته است!
#Ghasem Soleimani was a criminal

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: