بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه بزرگ و شیخ خزعل

رضا شاه بزرگ و شیخ خزعل – خسرو فروهر ده سال پیش در برنامه خانم عبدی – در ۱۷ بخش که هر کدام حدود ۵ دقیقه هستند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

پاسخ خسرو فروهر به زورگیران آخوندی در داخل ایران و هم به زورگیران مبارز نمای صادراتی که چندین سال است با تهدید و توهین مزاحم اپوزیسیون هستند!

از ارتش رضا شاهی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی – به یاد قهرمانان ارتش شاهنشاهی ایران, پاسخ خسرو فروهر به زورگیران آخوندی در داخل ایران و هم به زورگیران مبارز نمای صادراتی که چندین سال است با تهدید و توهین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | پاسخ دهید:

پشت پرده چین, امارات و ایران امروز – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

جنگ و انقلاب در ایران – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

حکم جلب ترامپ و قراداد چین – حقوق بگیران انگلیس در ایران امروز چه کسانی هستند؟ – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پانترکیسم و جریان های تجزیه طلب وابسته – بخش دوم – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

افشای خیانت بزرگ فروش ایران – قطعنامه۳۷۴ مجلس امریکا و نقش فرقه رجوی – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

واکنش به تعیین جمهوری برای آینده ایران و حمایتشان از فرقه فاشیستی رجوی در قطعنامه ۳۷۴ کنگره آمریکا

خسرو فروهر در رادیو شمرون – برنامه ویژه -چه باید انجام دهیم؟ واکنش به تعیین جمهوری برای آینده ایران و حمایتشان از فرقه فاشیستی رجوی در قطعنامه ۳۷۴ کنگره آمریکا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

آیا میدانستید های صلواتی و راهزنان سرگردنه تاریخ!

آیا میدانستید های صلواتی و راهزنان سرگردنه تاریخ!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: