بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

آنچه نمی دانید!؟… رضا شاه پیش از پادشاهی با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نفت اسلامی … طلا یا طاعون سیاه || تحلیلی از خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحولات ایران و منطقه و برملا شدن دروغ آخوندها و رسانه های گلوبالیستی || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

وجه مشترک باقرخان سالار ملی، گلپایگانی هنرمند ملی و حقوق بشر ملت ایران چیست؟ || با خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جمهوری مشروطه چه معجونی است؟؟؟ || با خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چگونه سمت درست را انتخاب کنیم؟ اسرائیل یا حماس، شاه یا خمینی، میهن یا جهان وطن || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

معامله پنهان میان بایدن وخامنه ای؟ دنیا به کدام سوی میرود؟ || تحلیل ویژه خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دعوت یواشکی برای حمله نظامی به ایران؟!؟ || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

در برنامه‌ آخرین لحظه با اجرای شهرام همایون هستم, بحثی دیگر میان خسرو فروهر و محمدرضا عالی‌پیام:

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اخبار و ضد اخبار، نوار غزه و دم خروس!!؟ || تحلیلی ازخسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: