بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

گذری در تاریخ – حکومت عباسیان و ایرانیان – بخش دوم – خسرو فروهر در رادیو شمرون

گذری در تاریخ – حکومت عباسیان و ایرانیان – بخش دوم – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن | حکومت ملی و اعدامها!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

شفافسازی درباره دروغ سازیهای هدفمند مهدی میرقادری درباره من – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

دزدان میان ما هستند, جنازه دزدها و دیگر مقدسین امروز! – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

شفافسازی درباره دروغ سازی های هدفمند درباره من – خسرو فروهر

این برنامه امروز ۲۲ تیر ۲۵۷۹, ۱۲ جولای ۲۰۲۰ ساعت ۲۲:۰۰ ایران, ۱۹:۳۰ اروپای مرکزی به صورت زنده در یوتیوب انجام خواهد شد. امیدوارم سر زمان با من باشید. بامهر خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر

گذری در تاریخ | خسرو فروهر | آغاز حکومت عباسیان | خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه بزرگ و شیخ خزعل

رضا شاه بزرگ و شیخ خزعل – خسرو فروهر ده سال پیش در برنامه خانم عبدی – در ۱۷ بخش که هر کدام حدود ۵ دقیقه هستند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

پاسخ خسرو فروهر به زورگیران آخوندی در داخل ایران و هم به زورگیران مبارز نمای صادراتی که چندین سال است با تهدید و توهین مزاحم اپوزیسیون هستند!

از ارتش رضا شاهی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی – به یاد قهرمانان ارتش شاهنشاهی ایران, پاسخ خسرو فروهر به زورگیران آخوندی در داخل ایران و هم به زورگیران مبارز نمای صادراتی که چندین سال است با تهدید و توهین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | پاسخ دهید:

پشت پرده چین, امارات و ایران امروز – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

جنگ و انقلاب در ایران – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: