بایگانی ماهیانه: ژوئن 2023

مناظره و گفتگوی خسرو فروهر و قاسم شعله سعدی در برنامه “آخرین لحظه با شهرام همایون”

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اعتمادی به فردوست های نوین؟ و آیا هشدار درباره مافیای قدرت طلب اشتباه است؟ || خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دروغی به نام چپ و مذهبی ملی، ساختار منحرف (پرورزیون) در ارتجاع سرخ و سیاه || تحقیقی از خسرو فروهر

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اوج سقوط جمهوری در آمریکا و بازی جدید صادراتیها با اصطلاح چپ ملی || تحلیلی از خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گفتگو با خسرو فروهر/ دوران جولان تمام تروریستها به سر رسیده! مرگ بر تروریسم

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پشت پرده حملات اپوزیسیون دروغین به علیاحضرت یاسمین پهلوی || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

🔴 رسوایی جدید خانواده بایدن و نفوذ آخوندها در فستیوال های جهانی || با خسرو فروهر 🔴

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: