بایگانی روزانه: مارس 23, 2020

خسرو فروهر – جنجال سخنرانی سانسور شده خامنه ای درباره اجنه – نگاه مستند قاجاری-آخوندی به نورو

جنجال سخنرانی سانسور شده خامنه ای درباره اجنه – نگاه مستند قاجاری-آخوندی به نورو

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: