بایگانی ماهیانه: فوریه 2020

بازگشت خورشید

این کشتار ادامه دارد, تا بازگشت خورشید این سیاهی پایانی ندارد! در اینروزگار زار پر ز بیماریها, بیاد آر, در طلوع دیوانگی ها, با خود چه کردیم! پادشاها, تو بخشای که به یاران ستم کردیم, ما مرگ پرستان, آفت خرمن, … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بخشی دیگر از برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر در رادیو شمرون همراه با آرتین پرتویان – ادامه جنایات اسلام و تازیان در هنگام تاختن به ایران

بخشی دیگر از برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر در رادیو شمرون همراه با آرتین پرتویان – ادامه جنایات اسلام و تازیان در هنگام تاختن به ایران

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چپ ها, مصدقی ها و اصلاحطلبان

چپ ها, مصدقی ها و اصلاحطلبان خانه شما “تلویزیون–مسجد های” لندنی, رادیو فردا و صدای امریکا میباشد.لطفا مزاحم من در سایتهای اجتماعیم نشوید! خیر انقلاب شما را کسی ندزدید! خیر شما اصلا زمان شاه قصد مبارزه با آخوند ها را … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون

خسرو فروهر در رادیو شمرون – فیلمی از عربده کشی های فرخ نگهدار, یادی از دلقک بازی های حسینی و خاطراتی از سلطان تریاک و شکار ناصر الدین قاجار

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چرا در کانال یک هستم؟ پاسخ به یک تیمسار اینترنتی!

اینبار یکی از تیمسارهای اینترنتی دادستان خلق شده بود و در بازجویی در ظاهر مودبانه دستور پاسخ داده بودند که چرا با وجود انتقاداتی که از شهرام همایون داشتی و فلانی و فلانی هم در برنامه ها به تو گیر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | 3 دیدگاه

دو فرد مشکوک, نام چندین ساله برنامه من “گزارشی گمان شکن” را دزدیده, زیر این نام تلاش در جلب شما گرامیان دارند.

توجه: دو فرد مشکوک, نام چندین ساله برنامه من “گزارشی گمان شکن” را دزدیده, زیر این نام تلاش در جلب شما گرامیان دارند. مراقب اطلاعات شخصی خود باشید! مهران کمالپور گویا با سابقه همکاری با جمهوری اسلامی و دستیارش قاسمی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خسرو فروهر در کانال یک – اسنادی از همکاری بازرگان و ملی مذهبی ها , بنی صدر و یارانش در حمله به زنان و همراهی با آخوندها

خسرو فروهر در کانال یک – اسنادی از همکاری بازرگان و ملی مذهبی ها , بنی صدر و یارانش در حمله به زنان و همراهی با آخوندها

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خسرو فروهر – سونامی کرونا و خاطرات اعتماد السلطنه – از ببری خان تا حاجی زاده

خسرو فروهر – سونامی کرونا و خاطرات اعتماد السلطنه – از ببری خان تا حاجی زاده

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

جدول برنامه های تلویزیونی خسرو فروهر

جدول برنامه های تلویزیونی خسرو فروهر

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه این هفته گذری در تاریخ – دزدی و غارت های پس از قادسیه

برنامه این هفته گذری در تاریخ – دزدی و غارت های پس از قادسیه

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: