بایگانی ماهیانه: فوریه 2020

بازگشت خورشید

این کشتار ادامه دارد, تا بازگشت خورشید این سیاهی پایانی ندارد! در اینروزگار زار پر ز بیماریها, بیاد آر, در طلوع دیوانگی ها, با خود چه کردیم! پادشاها, تو بخشای که به یاران ستم کردیم, ما مرگ پرستان, آفت خرمن, … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

بخشی دیگر از برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر در رادیو شمرون همراه با آرتین پرتویان – ادامه جنایات اسلام و تازیان در هنگام تاختن به ایران

بخشی دیگر از برنامه گذری در تاریخ خسرو فروهر در رادیو شمرون همراه با آرتین پرتویان – ادامه جنایات اسلام و تازیان در هنگام تاختن به ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

چپ ها, مصدقی ها و اصلاحطلبان

چپ ها, مصدقی ها و اصلاحطلبان خانه شما “تلویزیون–مسجد های” لندنی, رادیو فردا و صدای امریکا میباشد.لطفا مزاحم من در سایتهای اجتماعیم نشوید! خیر انقلاب شما را کسی ندزدید! خیر شما اصلا زمان شاه قصد مبارزه با آخوند ها را … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون

خسرو فروهر در رادیو شمرون – فیلمی از عربده کشی های فرخ نگهدار, یادی از دلقک بازی های حسینی و خاطراتی از سلطان تریاک و شکار ناصر الدین قاجار

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

چرا در کانال یک هستم؟ پاسخ به یک تیمسار اینترنتی!

اینبار یکی از تیمسارهای اینترنتی دادستان خلق شده بود و در بازجویی در ظاهر مودبانه دستور پاسخ داده بودند که چرا با وجود انتقاداتی که از شهرام همایون داشتی و فلانی و فلانی هم در برنامه ها به تو گیر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | 3 پاسخ

دو فرد مشکوک, نام چندین ساله برنامه من “گزارشی گمان شکن” را دزدیده, زیر این نام تلاش در جلب شما گرامیان دارند.

توجه: دو فرد مشکوک, نام چندین ساله برنامه من “گزارشی گمان شکن” را دزدیده, زیر این نام تلاش در جلب شما گرامیان دارند. مراقب اطلاعات شخصی خود باشید! مهران کمالپور گویا با سابقه همکاری با جمهوری اسلامی و دستیارش قاسمی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در کانال یک – اسنادی از همکاری بازرگان و ملی مذهبی ها , بنی صدر و یارانش در حمله به زنان و همراهی با آخوندها

خسرو فروهر در کانال یک – اسنادی از همکاری بازرگان و ملی مذهبی ها , بنی صدر و یارانش در حمله به زنان و همراهی با آخوندها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – سونامی کرونا و خاطرات اعتماد السلطنه – از ببری خان تا حاجی زاده

خسرو فروهر – سونامی کرونا و خاطرات اعتماد السلطنه – از ببری خان تا حاجی زاده

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

جدول برنامه های تلویزیونی خسرو فروهر

جدول برنامه های تلویزیونی خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

برنامه این هفته گذری در تاریخ – دزدی و غارت های پس از قادسیه

برنامه این هفته گذری در تاریخ – دزدی و غارت های پس از قادسیه

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: