بایگانی ماهیانه: آوریل 2020

پول خون – محسن رضایی و آخوندها و خیانت هایشان درجنگ ایران و عراق | خسروفروهر

گزارشی گمان شکن | پول خون – محسن رضایی و آخوندها و خیانت هایشان درجنگ ایران و عراق | خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پروژه سپاه پاسداران برای ربودن و ضربه به پان ایرانیسم و ملی گرایی – خسرو فروهر

پروژه سپاه پاسداران برای ربودن و ضربه به پان ایرانیسم و ملی گرایی

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

صفویگری

صفویگری, ناسیونالیسم شیعه و پان قاسمیسم با سوء استفاده از نام رضا شاه –

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

صفویگری, ناسیونالیسم شیعه و پان قاسمیسم

مدتی است شاهد نفوذ موج جدید اندیشه های ناسیونالیسم شیعه تولید شده در اتاق فکر سپاه پاسداران در میان پادشاهی خواهان بوده ام. این نوشته درباره  صفوی گرایانی در ظاهر ایرانگرا ولی ریشه دار از بنیادگرای اسلامی و پان قاسمیستهایی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , | 3 دیدگاه

گذری در تاریخ

سری جدید گذری در تاریخ | آغاز ۱۴۰۰ سال چیرگی اسلام بر ایران | کاری از خسرو فروهر در رادیو شمرون

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

The BBC & It’s Spiral of Silence

In this Information Age, how can a majority be silenced? What is the role of mass media and virtual media in this process? The Spiral of Silence is the theory of Elisabeth Noelle-Neumann, a German political scientist who has a … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حلقه پنهان فداییان اسلام

پشت پرده حمله حلقه پنهان فداییان اسلام به شاهزاده رضا پهلوی! خسرو فروهر  در رادیو شمرون

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مجتبی واحدی و فداییان اسلام

پاسخ من به  مجتبی واحدی و دستوراتش به شاهزاده رضا پهلوی, خانواده مجتبی واحدی و فداییان اسلام! در دو دقیقه آخر هم شفافسازی و پاسخی دندان شکن درباره نظرم درباره دولت در تبعید و حضور من در کانال یک!

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده , , , , , , , | 2 دیدگاه

گذری در تاریخ | جنجال جمکران و تحریف قرآن – خسرو فروهر

جنجال جمکران و تحریف قرآن – خسرو فروهر https://youtu.be/jOjGbYlqKl8

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه گذری در تاریخ با خسرو فروهر در رادیو شمرون – پس از جنگ نهاوند, کاری از خسرو فروهر

پس از جنگ نهاوند

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: