بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

خسرو فروهر در کانال یک – افشاگریهای بانو جانان خرم از قتل پدر بزرگش رحیم علی خرم بنیانگزار پارک خرم توسط رژیم اسلامی

خسرو فروهر در کانال یک – افشاگریهای بانو جانان خرم از قتل پدر بزرگش رحیم علی خرم بنیانگزار پارک خرم توسط رژیم اسلامی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

افشای جنجالی افسانه جمکران و رساله تحریف قران – خسرو فروهر در رادیو شمرون

https://www.youtube.com/watch?v=jOjGbYlqKl8

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

درخواست رشوه آخوند خلخالی در کنار مهدی بازرگان هنگام اعدام همسر بیگناه بانو نیر ایروانی – بخشی کوتاه از برنامه خسرو فروهر با بانو ایروانی

درخواست رشوه آخوند خلخالی در کنار مهدی بازرگان هنگام اعدام همسر بیگناه بانو نیر ایروانی – بخشی کوتاه از برنامه خسرو فروهر با بانو ایروانی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

روایتی از خیانت هوشنگ ابتهاج به هنر و آزادی از زبان زنده یاد محمد حیدری

روایتی از خیانت هوشنگ ابتهاج به هنر و آزادی از زبان زنده یاد محمد حیدری

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

در سالروز رفراندوم اسلامی, مصاحبه با همسر یک اعدامی

در سالروز رفراندوم اسلامی, مصاحبه با همسر یک اعدامی – برنامه خسرو فروهر در کانال یک

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر گزارشی گمان شکن در کآنال یک – جمهوری اسلامی, آخوندها و شهوت درون خانواده – پاسخ نادره افشاری به اسلامیون و یادی از قتل احمد کسروی

خسرو فروهر گزارشی گمان شکن در کآنال یک – جمهوری اسلامی, آخوندها و شهوت درون خانواده – پاسخ نادره افشاری به اسلامیون و یادی از قتل احمد کسروی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

عوام ذلیلی

خسرو فروهر در برنامه زنده یاد مسعود صدر – بسیار کوتاه درباره عوام ذلیلی عیب بزرگ سیاسیون تاریخ معاصر ایران ——- اهل ایرانم و از قوم گرایی بیزار, پادشاهی خواهم و خاندان پهلوی را دوست دارم! #FreeMyCountryIran #IslamicRepublicVirus

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

جنگ نفت

خسرو فروهر – اسنادی از جنگ نفت, خدمات پهلوی ها و خیانت به آنها – – این کلیپم بسیار قدیمی است ولی هنوز خنجر نفت در دست دشمنان است! ——————— اهل ایرانم و از قوم گرایی بیزار, پادشاهی خواهم و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارش گمان شکن خسرو فروهر: کرونا – تئوری توطئه و حمله لولو خورخوره!

گزارش گمان شکن خسرو فروهر: کرونا – تئوری توطئه و حمله لولو خورخوره!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در کانال یک – جنگیری خامنه ای و لامپ بهشت – یادی از نادره افشاری

خسرو فروهر در کانال یک – جنگیری خامنه ای و لامپ بهشت – یادی از شیر زنی به نام نادره افشاری

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: