بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

خسرو فروهر در رادیو شمرون – نبرد قادسیه و کشتار ایرانیان

خسرو فروهر در رادیو شمرون – نبرد قادسیه و کشتار ایرانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

گزارشی گمان شکن | انقلاب مردم در برابر نیروهای بازدارنده | با خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – انقلاب در ایران و ضد حمله جمهوری گورباچفی

خسرو فروهر – انقلاب در ایران و ضد حمله جمهوری گورباچفی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مناظره تلفنی چند سال پیش خسرو فروهر با محمد منظر پور سردبیر ان زمان صدای امریکا

مناظره تلفنی چند سال پیش خسرو فروهر با محمد منظر پور سردبیر ان زمان صدای امریکا! همان منظرپوری که امروز از قاسم سلیمانی دفاع میکند

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

حمله موشکی آخوند ها و هشدار اخیر ترامپ به آنها –

حمله موشکی آخوند ها و هشدار اخیر ترامپ به آنها – برنامه ویژه خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – قاسم سلیمانی, جنگ تبلیغاتی و نفوذی ها

خسرو فروهر – قاسم سلیمانی, جنگ تبلیغاتی و نفوذی ها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پاسخ دندان شکن خسرو فروهر به عزاداران تروریست اسلامی #قاسم_سیلمانی !

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون – شباهتهای مارکسیسم و اسلام

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر اکنون در رادیو شمرون – خرافات در سیاست امروز ما – به امید پیروزی بر آخوند ها در این ۵ دی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – پارادوکس مقدسات اسلامی و قیام ملی – کربلا یا پنج دی؟

خسرو فروهر – پارادوکس مقدسات اسلامی و قیام ملی – کربلا یا پنج دی؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: