بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس – نقش شاهزاده , انقلاب دی ماه و دشمنانش!

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس – نقش شاهزاده , انقلاب دی ماه و دشمنانش! بیست دقیقه پایانی برنامه در لینک دوم میباشد- دیدن این برنامه را به همه میهن پرستان پیشنهاد میکنم. لینک اصلی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – انقلاب دی۹۶ و واکنش روشنفکرنمایان چپ و مذهبی

خسرو فروهر – انقلاب دی۹۶ و واکنش روشنفکرنمایان چپ و مذهبی – پاسخ به افاضات عبدالکریم سروش

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس

خسرو فروهر مهمان برنامه وزین جناب مسعود صدر در تلویزیون پارس – دیدن این برنامه را به همه میهن پرستان پیشنهاد میکنم. خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

شاهزاده رضا پهلوی و بی بی سی

شاهزاده رضا پهلوی و بی بی سی – تفسیر خسرو فروهر از مصاحبه جنجالی شاهزاده و پاسخ های وی به بی بی سی در راستای انقلاب دی۹۶ https://vimeo.com/25005955

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

انقلاب در ایران – برنامه ویژه خسرو فروهر در راستای قیام مردم ایران

انقلاب در ایران – برنامه ویژه خسرو فروهر در راستای قیام مردم ایران دوستان این برنامه را پخش کنید تا قیام مردم ایران را صدای امریکا و بی بی سی به بیراهه نکشند! خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 6 پاسخ

پیروزی بزرگ مکتب پهلویسم! فریاد رضا شاه, رضا شاه مردم مشهد در تظاهرات ضد حکومت آخوندی و سانسور این شعار در اپوزیسیون!

خسرو فروهر – پیروزی بزرگ مکتب پهلویسم! فریاد رضا شاه, رضا شاه مردم مشهد در تظاهرات ضد حکومت آخوندی و سانسور این شعار در اپوزیسیون! مشکل اپوزیسیون چیست؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – اسنادی ازعقاید فاشیستی چپ ایران ازعاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

– فلسطین, چپ ایران و آخوند ها – اسنادی از همسانی تبلیغ ترور و فاشیسم توسط آخوند ها و چپ روشنفکرنمای ایران –

خسرو فروهر – فلسطین, چپ ایران و آخوند ها – اسنادی از همسانی تبلیغ ترور و  فاشیسم توسط آخوند ها و چپ روشنفکرنمای ایران –

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خسرو فروهر – اسنادی از عقاید فاشیستی چپ ایران از عاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

خسرو فروهر – اسنادی از عقاید فاشیستی چپ ایران از عاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو  

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 4 پاسخ

خسروفروهر -پاسخی به عبدالکریم سروش در راستای رفورم مذهبی و اهمیتش در اروپا

خسروفروهر -پاسخی به عبدالکریم سروش در راستای رفورم مذهبی و اهمیتش در اروپا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | یک پاسخ