بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

خسرو فروهر مهمان برنامه خانم تهرانی در کانال یک – بخش دوم سخنان از دروغ رود هیرمند, دریای مازندران تا قتل کسروی و بتی به نام مصدق

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

افشای مزدوران جمهوری اسلامی و نقشه تخریب و تغییر تاریخ رود هیرمند و بحرین تا دریای مازندران – زینا تهرانی با مردم میهمان برنامه: خسرو فروهر در کانال یک

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

بخشی نوین از برنامه گذری در تاریخ

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه این هفته خسرو فروهر در رادیو شمرون – مصدق

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ ایران: این هفته قسمت پایانی دوران خسرو انوشیروان – آرتین پرتویان – خسرو فروهر – افشین نریمان

برنامه هفتگی گذری در تاریخ ایران ۲۳:۳۰ ایران اکنون آغاز میشود: – این هفته قسمت پایانی دوران خسرو انوشیروان – آرتین پرتویان – خسرو فروهر – افشین نریمان برای شنیدن برنامه از سایت رادیو شمرون و برای دیدن برنامه از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | پاسخ دهید:

برنامه ویژه خسرو فروهر درباره دریای مازندران اکنون در رادیو شمرون

برنامه ویژه خسرو فروهر درباره دریای مازندران اکنون در رادیو شمرون برای شنیدن برنامه از سایت رادیو شمرون و برای تصویر برنامه از لینک یوتیوب رادیو شمرون در زیر بهره ببرید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

برنامه گذری در تاریخ در رادیو شمرون خسرو فروهر همراه با افشین نریمان و آرتین پرتویان

برنامه گذری در تاریخ در رادیو شمرون خسرو فروهر همراه با افشین نریمان و آرتین پرتویان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه این هفته چهارشنبه گزارشی گمان شکن خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

سخنرانی خسرو فروهر در آرامگاه پادشاه ایران در پیشگاه شهبانوی گرامی – قاهره ,مصر ۲۰۱۹ میلادی – ۲۵۷۸ ایرانی ایرانشهری, پادشاهی و آینده ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گلچینی از خرافات و پاسخ خسرو فروهر | گزارشی گمان شکن ۱/۵/۲۵۷۸

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: