بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

خسرو فروهر – پادشاهان پهلوی بزرگترین مدافعین آزادی و حقوق بشر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی – چرا در ايران انقلاب شد؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری بر تاریخ – خسرو فروهر – افشین نریمان – آرتین پرتویان – رادیو شمرون – برنامه دوم : پایان اشکانیان و آغاز ساسانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ایرانیان پشت درهای بسته, از کنفرانس ورسای ۱۹۱۹ تا کنفرانس ورشو ۲۰۱۹ – خسرو فروهر – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ – خسرو فروهر , افشین نریمان و آرتین پرتویان در رادیو شمرون – برنامه نخستین: اشکانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برای سرنگونی آخوند ها نه منتظر آدم شدن بسیجی ها باشید نه سازمانهای کاغذی اپوزیسیون نما – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

اسلام دینی که از نو باید شناخت

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

کیروش :” تیم ملی آنقدر بی پول است که اگر فدراسیون قطر نبود حتی پول نداشتیم کمپ تدارکات و پول هتل و .. را بدهیم!

پول های نفت ایران کجاست؟ کارلوس کیروش :” تیم ملی آنقدر بی پول است که اگر فدراسیون قطر نبود حتی پول نداشتیم کمپ تدارکات و پول هتل و .. را بدهیم! ++ پولها گم شدند!”

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – بدون زبان پارسی ایرانی وجود نداشت – پاسخ به آنها که نقشه حذف زبان پارسی به عنوان زبان رسمی تدریسی در مدارس را دارند!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – پشت پرده های بهمن پنجاه و هفت – بخش یکم – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: