بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

اعتصابات سراسری, بیداری خرد جمعی و پایان ولایت امر فقها – مسعود صدر و خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

اسلام از صحرای حجاز تا اپوزیسیون لندنی و لس آنجلسی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

برای شنیدن برنامه از فایل زیر و پلیر استفاه کنید:  

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

از کتاب ولایت فقیه خمینی تا فرشگرد های لندنی – برنامه زنده فیسبوک خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نقد مستند کتاب ولایت فقیه خمینی – خسرو فروهر در برنامه آقای مسعود صدر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خسرو فروهر در رادیو شمرون – فاشیسم, اسلام, سرقت هویت و سواری گرفتن از بندگان

برای شنیدن برنامه از فایل زیر و پلیر استفاه کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پس از ۱۴۰۰ سال!

پس از ۱۴۰۰ سال!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

کارنامه ایران اسلام زده پس از ۱۴۰۰ سال! امروز کجا هستیم؟ برنامه هفتگی خسرو فروهر در رادیو شمرون

برای شنیدن برنامه روی پلیر زیر کلیک کنید:  

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

تازیان در ایران – مسعود صدر ++ خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پشت پردە حملە مسلحانە اهواز – خسرو فروهر – مسعود صدر

پشت پردە حملە مسلحانە اهواز – خسرو فروهر – مسعود صدر برنامه هفتگی اشک ها و لبخند ها تلویزیون پارس امیدوارم از این آپلود جدید برنامه بتوانید بهتر استفاده کنید . به دلیل مشکلات فنی در کلیپ قبلی, برنامه را … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | 2 پاسخ

خسرو فروهر در رادیو شمرون – در قبایل اپوزیسیون چه میگذرد – گزارشی گمان شکن درباره اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آینده ایران!

برای شنیدن  برنامه روی پلیر  زیر  کلیک کنید:  

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: