بایگانی ماهیانه: مارس 2024

جمهوری خواهان, از خامنه ای و قاضی محمد تا فائزه رفسنجانی و شادی امین! از جان یک ملت چه میخواهید؟

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حمله به نوروز و هویت ایرانیان از سوی رادیو فردا, جماران و کانادا! گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

درد دل و درخواستی از فریدون زمان, شاهزاده گرامی! گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رضا شاه بزرگ, آنچه که بود و آنچه که نبود ! گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

از یاوه های مسیح علینژاد نسبت به شاهزاده تا سید جواد طباطبایی و مثلا اسلام سکولار

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چرا تروریستها, تجزیه طلبان, انجمن اسلامیهای صادراتی و مزدوران بیگانه به ما پادشاهیخواهان میگویند افراطی؟! گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سیرک انتخابات در جمهوری اسلامی و انتخاب راستین مردم ایران ! گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: