بایگانی روزانه: ژانویه 4, 2023

انقلاب ما پادشاهی خواهان

انقلاب ما پادشاهی خواهان ادامه دارد و هیچ دشمنی نمیتواند جلوی قطار مدرنیته …میهن پرستی و پادشاهی را بگیرد || گزارشی گمان شکن || خسرو فروهر  

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: