کاسبی با شعار زن، زندگی، آزادی – تحلیلی از خسروفروهر درباره اپوزیسیون نو ظهور

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

بررسی شبکه گذار || و دیگر تهدیدها برای ایرانیان در سال نو || با خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 12 دیدگاه

خسرو فروهر درباره بیانیه جمعی از پادشاهیخواهان در انتقاد از منشور همبستگی در برنامه آخرین لحظه با آقای شهرام همایون –

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 12 دیدگاه

چرا امروز مردم رضا شاه را صدا میکنند؟…با نگاهی به سفرنامه خوزستان || خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 3 دیدگاه

منشور همبستگی (مهسا)و تحلیل آن || خسرو فروهر

منشور همبستگی (مهسا)و تحلیل آن || خسرو فروهر

 

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | 14 دیدگاه

فراتر | خسرو فروهر: جایگزینی نظام جمهوری با سامانه‌ی پادشاهی، همواره تجربه‌ای ناموفق بوده است

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منشور همبستگی

همانگونه که دیروز هم بیان کردم, این منشور همبستگی , در اصل اعلام همبستگی برای یک جمهوری فدرال است! علاوه بر حذف “ملت ایران” و بی توجهی به تمامیت ارضی ایران, در همه پرسی فرمایشی آن, گزینه پادشاهی با عنوان اینکه همه مقامات “رسمی و سیاسی” باید در انتخابات گزیده شده باشند, حذف شده است. در پایان هم خواهید دید که قانون اساسی یک جمهوری فدرال به عنوان تنها گزینه به رای مردم گذاشته خواهد شد.

منتشرشده در نوشته ها | برچسب‌شده | 27 دیدگاه

رضا شاه نفوذ, بیگانگان و روشنفکری وارونه با یادی از نادره افشاری || خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تاکتیکهای موفق در خاموش کردن آتش انقلاب مردم ایران

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 18 دیدگاه

شاهزاده و سفرش به اتحادیه اروپا و رمز گشایی از پیامبران دروغین معاصر||خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه