بایگانی دسته: برنامه‌های تلویزیونی

برنامه‌های تلویزیونی خسرو فْرَوَهَر

کاسبی با شعار زن، زندگی، آزادی – تحلیلی از خسروفروهر درباره اپوزیسیون نو ظهور

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

بررسی شبکه گذار || و دیگر تهدیدها برای ایرانیان در سال نو || با خسروفروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 12 دیدگاه

خسرو فروهر درباره بیانیه جمعی از پادشاهیخواهان در انتقاد از منشور همبستگی در برنامه آخرین لحظه با آقای شهرام همایون –

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 12 دیدگاه

چرا امروز مردم رضا شاه را صدا میکنند؟…با نگاهی به سفرنامه خوزستان || خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 3 دیدگاه

فراتر | خسرو فروهر: جایگزینی نظام جمهوری با سامانه‌ی پادشاهی، همواره تجربه‌ای ناموفق بوده است

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رضا شاه نفوذ, بیگانگان و روشنفکری وارونه با یادی از نادره افشاری || خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تاکتیکهای موفق در خاموش کردن آتش انقلاب مردم ایران

 

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 18 دیدگاه

شاهزاده و سفرش به اتحادیه اروپا و رمز گشایی از پیامبران دروغین معاصر||خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

نگاهی به سفرنامه خوزستان رضا شاه بزرگ و نقشه های بیگانگان برای تکه پاره کردن ایران| خسرو فروهر

https://www.youtube.com/watch?v=1V2_v-xX8SM

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 17 دیدگاه

🔴خسرو فروهر : پیش بسوی جمهوری دوم و نابودی کامل ایران – ائتلاف قالیباف و شرکاء با بخشی از اپوزیسیون

https://www.youtube.com/watch?v=vbuyjlO3TMo

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: