پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

تهدید به سرکوب درصورت عدم شرکت در تظاهرات طالبان

در روزهای اخیر برخی زنان همایش‌هایی در حمایت از نظام جدید طالبان برگزار کرده اند. این زنان پوشیده در حجاب کامل مورد نظر طالبان ظاهر شده اند. اما برخی آموزگاران زن در ولایت بادغیس می‌گویند که طالبان آنها را برخلاف میل‌شان مجبور به شرکت در این گونه گردهمایی‌ها می‌کنند. دو... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team