پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

ضجه های بازماندگان فاجعه امروز آبادان، یاد آور صحنه‌های بعد از فاجعه سینما رکس در جریان انقلاب شوم خمینی بخش‌هایی از یک برج بزرگ در حال احداث به ‌نام «متروپل» در آبادان روز دوشنبه دوم خرداد به‌طور ناگهانی فرو ریخت که تا غروب امروز، دست‌کم هفت کشته و ۲۹ مجروح داشته است.... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team