پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

یک شیر در پارک حیات وحش چین با مدل مو‌های عجیب توجه همه را به خود جلب کرده است. مردم پیگیر شدند تا بدانند چرا کارکنان باغ‌وحش مو‌های شیر را رو این مدل کوتاه کرده‌اند که آن‌ها منکر هرگونه دخالت شدند و گفتند مو‌های طبیعی او به همین شکل بوده. به گفته یکی از کارکنان [... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team