پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

خبرگزاری هرانا – بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی امروز یکشنبه ۶ مهرماه به صورت اجباری از زندان اوین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) منتقل شد. انتقال آقای محجوبی به بهانه اعزام وی به بیمارستان جهت درمان از کار افتادگی دست چپ و تشنج‌های متوالی وی صورت گرفته است... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team