پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

رسانه های حکومتی: مدرسه علمیه صالحیه مکتب الصادق در شهرستان کازرون هدف حمله معترضان قرار گرفت و به آتش کشیده شد. مدیریت حوزه استان فارس در بیانیه ای اعلام کرد: خبر حمله عده ای عناصر تحریک شده و فرصت طلب به بعضی از مدارس علمیه استان و ضرب و شتم طلاب مظلومی که جز دلدادگی... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team