پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

احیای برجام شکست خورده است؛ توافقی حاصل نمی‌شود

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه شب در توییتی ار پایان بی نتیجه مذاکرات غیرمستقیم رژیم ایران و آمریکا در قطر برای احیای توافق برجام خبر داد. این مقام ارشد اروپایی به دو روز مذاکرات فشرده در قطر اشاره کرده و نوشته است: متاسفانه پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا،... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team