کندوکاوی درباره رویدادهای ۲۵ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

نام اثر: کندوکاوی درباره رویداد ۲۵ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ پژوهشی از: ک . هومان چاپ اول: در ماهنامه آزادی ، سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ چاپ دوم: امرداد ۱۳۹۷ ازانتشارات: رسانه گروهی پارس دریافت اثر: کندوکاوی درباره رویداد ۲۵ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

آقای عبدالکریم سروش،اینهمه متّه به خشخاش نگذارید

در پی جستجوی مطلبی در یوتیوب،نگاهم به برنامه ای تصویری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی افتاد که آخوندی مُکلّا به نام آقای ابوالفضل بهرام پور، با استنادبه آیه ۳۳ از سورۀ مائده،می گفت که به موجب حکم این آیه کیفر کسانی که درابانماه ۱۳۹۸ دراعتراض به دولت به خیابانهای تهران و چند شهر دیگرریخته …

آقای عبدالکریم سروش،اینهمه متّه به خشخاش نگذارید ادامه »

آقای حاج فرج الله دباغ مغلطه می فرمایید!

نگاه کنید به سخنان سراسر کلپتره ی فیلسوف نوپردازاسلامی دربهمن ماه ۱۳۹۷ به نام حاج فرج الله دباغ، شُهره به عبدالکریم سروش، رییس جامعۀ دفاع از حقوق بشردرایران ورییس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر! که با پیشینه اش دراجرای فرمان ۲۳ خردادماه ۱۳۵۹ خمینی جهت برپایی انقلاب فرهنگی ضدّ حقوق انسانی، اتلاق …

آقای حاج فرج الله دباغ مغلطه می فرمایید! ادامه »

افاضات فیلسوف اسلامی

فیلسوف خود خوانده ای به نام آقای حسین حاج فرج الله دباغ، شُهره به عبدالکریم سروش، که عنوان روشنفکرواندیشمنداسلامی را به دنبال نامش یدک می کشد، چند سالی است که زندگی در جهمنی را که معبودش خمینی با دست امثال همین دباغ ها( چه نام با مُسمّایی!»با کندن پوست هزاران ایرانی ساخته است،ظاهراً تاب نیاورده …

افاضات فیلسوف اسلامی ادامه »

Scroll to Top