درباره ما

تنها هدف این جنبش حمایت از مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادیست و در این راستا به موارد زیر که پایه‌های اساسی این جنبش است باورمندیم:

۱- یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی‌

۲- جدایی دین از حکومت (سکولاریسم)

۳- باور به اصلاح ناپزیری جمهوری اسلامی و گذر از آن از راه مبارزت مدنی بدور از خشونت ولی‌ با حق دفاع از خود

۴- پشتیبانی‌ از خواسته‌ها و مبارزات ملت ایران

۵- باور به اعلامیه حقوق جهانی بشر و میثاق‌های آن

۶- تعیین نوع رژیم آینده ایران با رای مستقیم ملت ایران

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team