راهکارهای سیاسی هواداران پادشاهی – رفراندوم و تظاهرات مردمی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

راهکارهای سیاسی هواداران پادشاهی – رفراندوم و تظاهرات مردمی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مسعود صدر و خسرو فروهر – پاسخ به رامین پرهام, محسن سازگارا و یارانشان در کنفران

مسعود صدر و خسرو فروهر – پاسخ به رامین پرهام, محسن سازگارا و یارانشان در کنفرانس لندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 3 پاسخ

ترامپ, برجام و جمهوری اسلامی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر در رادیو شمرون

ترامپ, برجام و جمهوری اسلامی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

#ترامپ و حکم پایان #برجام

پاسخی به آنها که ۲ سال تمام به خاطر حمایتم از ترامپ به من حمله میکردند!
#ترامپ و حکم پایان #برجام. مشت محکمی بر دهان مافیای اپوزیسیون نمای لندن و لوس آنجلس نشین ایرانی نما!
#خسرو_فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در نیمه دوم برنامه اشک ها و لبخند ها مهمان برنامه آقای مسعود صدر

خسرو فروهر در نیمه دوم برنامه اشک ها و لبخند ها مهمان برنامه آقای مسعود صدر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

دوران پهلوی ها آزادترین دوران تاریخ ما – رویای اسلامی مصدق و یارانش

دوران پهلوی ها آزادترین دوران تاریخ ما – رویای اسلامی مصدق و یارانش

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

دشمنی با رضا شاه و کوروش در طیف چپ – آخوندی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

یافته شدن پیکر رضا شاه بزرگ و واکنش مردم ایران به این رویداد مهم – خسرو فروهر ,مهمان برنامه جناب صدر در تلویزیون پارس

یافته شدن پیکر رضا شاه بزرگ و واکنش مردم ایران به این رویداد مهم – خسرو فروهر ,مهمان برنامه جناب صدر در تلویزیون پارس

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

رضا شاه بزرگ و خدماتش به میهن ما ایران – کاری خسرو فرهر و یاران گروه گمان شکن

رضا شاه بزرگ و خدماتش به میهن ما ایران – کاری خسرو فرهر و یاران گروه گمان شکن. پس از استقبال بیش از حد دوستان در فیسبوک از این نماهنگ و بنابر امر هم میهنان, این ویدئو را که در فیسبوک قرار داده بودم را در یوتیوب نیز قرار میدهم, امیدوارم در پخش آن یاری کنید.
با مهر, خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ملت ایران نه ملتهای ایران

ملت ایران نه ملتهای ایران – آنها که از ملتهای ایران سخن میگویند همواره با آوردن پرچم شیر و خورشید در گردهمایی های سیاسی نیز مشکل دارند زیرا هدفشان تجزیه ایران است – خسروفروهر در پاسخ به رامین پرهام و یارانش در لندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: