بحث خسرو فروهر و هوشنگ امیر احمدی درباره خمینی, انقلاب و شاه در تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا

بحث خسرو فروهر و هوشنگ امیر احمدی درباره خمینی, انقلاب و شاه در تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ ایران در رادیو شمرون – دوران بهرام گور و جانشینانش! برنامه ای با آرتین پرتویان، افشین نریمان و خسرم فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

ایران در کاروان اسلام و صادق هدایت – برنامه خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

امریکا و جمهوری اسلامی, جنگ؟ برنامه تفسیر خبر چالنگی با خسرو فروهر و آقای توفیقی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

از احمدی نژاد ها و مسعود نقره کار, اتحاد جاهلان و لات های اسلامی و چپ در حمله به مردم آزادیخواه ایران – افشاگری خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خدمات رضاشاه و افسانه های خرافی درباره مصدق – پدافند خسروفروهر از پهلویسم

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | برچسب‌شده | 2 پاسخ

گذری در تاریخ ایران بخش دهم دررادیو شمرون با آرتین پرتویان , خسرو فروهر و افشین نریمان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

جنگ تبلیغاتی, رژیم اسلامی و مهره هایش از .مهناز افشار تا احمدی نژاد – برنامه این هفته خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

پرویز ناتل خانلری

کینه ایران بر باد ده چیست؟
برای درک تیتر نوشته کافی است نوشته فرج سرکوهی درباره زنده یاد خانلری در سایت رادیو فردا را بخوانید!
وی شاه را که پرویز ناتل خانلری را وزیر فرهنگ و سناتور انتصابی کرده بود را با لودگی چپگرایانه، دزد و مصادره کننده زحمات وی مینامد!

 

 

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

برنامه جدید خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, کتاب های شجاع الدین شفا برای دانلود | پاسخ دهید: