خسرو فروهر – اسنادی از عقاید فاشیستی چپ ایران از عاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

خسرو فروهر – اسنادی از عقاید فاشیستی چپ ایران از عاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

 

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 4 پاسخ

آینده ایران, رفورم مذهبی یا سکولاریسم؟ نگاهی به تاریخ اروپا – برنامه ای از خسرو فروهر

آینده ایران, رفورم مذهبی یا سکولاریسم؟ نگاهی به تاریخ اروپا – برنامه ای از خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

هرگز به دستور اخلاقیات کاذب در راستای دروغ ۵۷ سکوت نمیکنم زیرا آینده نیازی به قربانی کردن گذشته ندارد!

هرگز به دستور اخلاقیات کاذب در راستای دروغ ۵۷ سکوت نمیکنم زیرا آینده نیازی به قربانی کردن گذشته ندارد!
به یاد سیمون ویزنتال, یهودی که در راستای جنایات نازی ها حتی به فرمان معلمین اخلاقیات فراموشی ها, تا پایان زندگی اش سکوت نکرد و به من هوادار مکتب پهلویسم درس مقاومت در برابر دروغ ۵۷ را داد!
قتل عام هواداران پادشاهی و انکار آن سال ها توسط نیروهای انقلابی چپ و مصدقی را نمیتوان همتراز افسانه دروغین اعدام جزنی ها نامید. شاید زمانی در تلویزیون های لس انجلسی از خاطرات خود چپ ها دروغ سیاهکل را افشا کنم که چگونه خودشان پدر یکی از هواداران را در پاسگاه سیاهکل تیر خلاص زدند و سپس به دروغ به فرزندش چیز دیگری گفتند!
مکتب پهلویسم خودکامگی نبود, بلکه نبرد حق طلبانه بازماندگان اندیشه ایرانشهری در برابر اتحاد فئودالیسم مصدقی ها, خرافات استعماری چپ فاشیست و آخوند ها بود.
ما هواداران مکتب پهلویسم که یکبار در قربانگاه ۵۷ سلاخی شدیم, نزدیک ۴۰ سال است که در اپوزیسیون فاسد, سانسور و مسخره و شکنجه میشویم!
یکی دانستن خدمات و سازندگی های پهلوی ها با فساد سیاسی خرافات چپ و خاموشی کامل درباره دروغ ۲۸ امرداد که فشنگ سیاسی تیرباران ایران در ۲۲ بهمن بود را درست نمیدانم.
ما هواداران مکتب پهلویسم یهودیان باقیمانده از کوره های آدم سوزی دروغی ۱۰۰ ساله هستیم که تا کنون ادامه دارد ولی بر خلاف یهودیان امروز, حق بیان حقایق را نداریم. اگر دهان باز کنیم یا خفمان میکنند و یا اخلاقی میگویند بتمرگ!
خسرو فروهر
این نوشته هرگز در سایت گویا و یا بی بی سی دیده نخواهد شد!

 

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسروفروهر -پاسخی به عبدالکریم سروش در راستای رفورم مذهبی و اهمیتش در اروپا

خسروفروهر -پاسخی به عبدالکریم سروش در راستای رفورم مذهبی و اهمیتش در اروپا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | یک پاسخ

غارت مردم ایران و آخوندیسم – خسرو فروهر

غارت مردم ایران و آخوندیسم – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نه فراموش میکنیم و نه خواهیم بخشید! قتل نوه رضا شاه بزرگ, فرزند شاهدخت اشرف پهلوی, افسر رشید نیروی دریائی شاهنشاهی ایران, والا گوهر شهریار شفیق

نه فراموش میکنیم و نه خواهیم بخشید!
قتل نوه رضا شاه بزرگ, فرزند شاهدخت اشرف پهلوی, افسر رشید نیروی دریائی شاهنشاهی ایران, والا گوهر شهریار شفیق, توسط آخوندها, چپی ها و مصدق اللهی ها را نه فراموش میکنیم و نه خواهیم بخشید! این خیانت بزرگ به ایران, لکه ننگی ابدی بر دامان این اهرمن چهرگان خواهد بود!
خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – ناسیونالیسم ایرانی تنها راه نجات ایران

خسرو فروهر – ناسیونالیسم ایرانی تنها راه نجات ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

روشنفکری در ایران, با نگاهی به ژاپن و جهان- خسرو فروهر

روشنفکری در ایران, با نگاهی به ژاپن و جهان- خسرو فروهر
این برنامه در رادیو صدای ایران در ۲۹ آبان ماه ۲۵۷۶ انجام شد!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

مذهبی بودن روشنفکران چپ و سیاسیون جبهه ملی مصدق راهگشای حکومت خمینی

بر سر روشنفکری در ایران چه آمد؟
مذهبی بودن روشنفکران چپ و سیاسیون جبهه ملی مصدق راهگشای حکومت خمینی
برنامه ای از خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

این ترس ما از پیشرفت و مدرنیته بود که ما را به تحجر جمهوری اسلامی محکوم کرد، نه پهلوی ها!

پایان ترس آغاز بیداری ماست


اسفند۲۵۷۱ این را نوشتم, ای کاش امروز نیازی به آن نبود!
در این راستا مقاله طولانی تری در راستای انقلاب ها و ضد انقلابهای صد سال گشته ایران نیز نوشته ام!
این ترس ما از پیشرفت و مدرنیته بود که ما را به تحجر جمهوری اسلامی محکوم کرد، نه پهلوی ها!

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: