خسرو فروهر – پشت پرده های بهمن پنجاه و هفت – بخش یکم – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – پادشاهان پهلوی کابوس جمهوری اسلامی, و تاریخ و هویت ملی ایران پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستند

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

زبان مادری, هویت ملی و ترفند های جدید تجزیه طلبان خجالتی برای نابودی ایران

خسرو فروهر – فیسبوک زنده – زبان مادری, هویت ملی و ترفند های جدید تجزیه طلبان خجالتی برای نابودی ایران

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | یک پاسخ

رفتن مسعود صدر از این دنیای پر از دروغ و ریا, جهان ما را تاریکتر کرد

مسعود صدر مردی که تمام زندگی اش در برابر آخوندیسم جنگیده بود, هنگامی که در گذشت, انصاف نبود چه خانواده چه دوستانش, بر خلاف خواسته اش بر سر پیکر بیجانش آخوند بیاورند!
و سکوت شاهدان از همه چیز بدتر است!
خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

به یاد قهرمانان ارتش شاهنشاهی با صدای دوست و همکارم زنده یاد مسعود صدر- خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – ۲۶ دی ماه, روزی که پادشاهمان از ایران رفت

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – بخش دوم اسلام و جنگ روانی در ایران – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مسعود صدر

درگذشت مسعود صدر همکار وهمرزم گرامیم را به خانواده ایشان و نیزبه همه میهن پرستان تسلیت میگویم!اگرچه امروز بیداد سرنوشت غم رفتنش را در دل ما افکند ولی یادش همواره با ما خواهد بود!
همکاری هفتگیم با ایشان در برنامه اشکها و لبخندها در یک سال گذشته نزدیکی خاصی بین ما ایجاد کرد که رفتن وی را برایم بسیار دردناک میکند. مسعود صدر انسانی شجاع و دانشمند بود. رک و وزین سخن میگفت وهرگز تن به بازیهای کثیف سیاسی نمیداد.
تصویری که مشاهده میکنید از آخرین برنامه مشترک سه هفته پیش ما در تلویزیون پارس میباشد. هنگام این برنامه که فکر میکرد که این پایان است؟
به امید روزی که پیکرش را به ایران آزاد برگردانیم.

خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

اسلام و جنگ روانی در ایران – خسرو فروهر گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

برای دیدن برنامه روی پلیر زیر کلیک کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

تمرکز قدرت یا فدرالیسم – مناظره خسرو فروهر ورضا حسین بر دربرنامه تفسیرخبر جمشید چالنگی

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: