طلوع تلخ!

طلوع تلخ!
در عشق پدر,
در نبرد با تاریکی ها,
با سایه ها در افتادیم!
برای طلوع خورشید,
در سرزمین شیران,
با شغالان در افتادیم!
تلخ است امروز,
ابرها کنار رفتند,
دیدیم که سایه ها
از خورشید بودند!
شغالان در بزم شیران,
خدایگان بودند!
خسرو فروهر, ۶ آبان ماه ۲۵۷۷ شاهنشاهی ایرانی

 

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

زادروز پادشاه بزرگ ایرانزمین محمد رضا شاه پهلوی آریامهر

زادروز پادشاه بزرگ ایرانزمین محمد رضا شاه پهلوی آریامهر را فقط به میهن پرستان شاد باش میگویم!
خسرو فروهر

 

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

شاهدخت اشرف پهلوی در برابر استالین!

زادروز شاهدخت اشرف پهلوی شیرزنی که خار چشم دشمنان بود را فقط به میهن پرستان شاد باش میگویم!
شاهدخت اشرف پهلوی در برابر استالین!
خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پرسیدم: چه فرقی دارد؟ گفت: خفه شو!

میپرسم کجا میگردی در این تاریکی شب؟
میگوید فلانی فتوا داد! میپرسم برای چی فتوا داد؟
میگوید: ضد ولایت فقیه! پرسیدم: چه فرقی دارد؟ گفت: خفه شو!
گوسفندان گرامی لطفا مزاحم نشوید. صدای بع بع تان من را یاد اذان مساجد می اندازد!
خسرو فروهر, متنفر از گوسفندان مقلد

 

ارسال شده در نوشته ها | 2 پاسخ

از کوروش بزرگ تا محمد بن عبدالله – خسرو فروهر در رادیو شمرون – گزارشی گمان شکن

برای شنیدن برنامه روی پلیر زیر کلیک کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

اعتصابات سراسری, بیداری خرد جمعی و پایان ولایت امر فقها – مسعود صدر و خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

اسلام از صحرای حجاز تا اپوزیسیون لندنی و لس آنجلسی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

برای شنیدن برنامه از فایل زیر و پلیر استفاه کنید:

 

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

از کتاب ولایت فقیه خمینی تا فرشگرد های لندنی – برنامه زنده فیسبوک خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نقد مستند کتاب ولایت فقیه خمینی – خسرو فروهر در برنامه آقای مسعود صدر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

خسرو فروهر در رادیو شمرون – فاشیسم, اسلام, سرقت هویت و سواری گرفتن از بندگان

برای شنیدن برنامه از فایل زیر و پلیر استفاه کنید:

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: