بایگانی ماهیانه: اکتبر 2023

زهر میان شیرینی, ایجاد یواشکی جمهوری استعماری این بار زیر لوای فریدون؟

خسرو فروهر نگاهی به مثلا فصلنامه فریدون انداختم. .پولش از “نوفدی” واشینگتن, خودیهایش از انجمن های اسلامی, معجونی از تریتا پارسی و ملا نصر الدین! چیزی جز دزدی اندیشه, سیاست بازی و پرونده سازی برای فاند های آینده ندیدم. باندبازی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

معامله پنهان میان بایدن وخامنه ای؟ دنیا به کدام سوی میرود؟ || تحلیل ویژه خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دعوت یواشکی برای حمله نظامی به ایران؟!؟ || با خسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

در برنامه‌ آخرین لحظه با اجرای شهرام همایون هستم, بحثی دیگر میان خسرو فروهر و محمدرضا عالی‌پیام:

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اخبار و ضد اخبار، نوار غزه و دم خروس!!؟ || تحلیلی ازخسرو فروهر

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه‌ آخرین لحظه با اجرای شهرام همایون, مناظره میان خسرو فروهر و محمدرضا عالی‌پیام

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

صندلی داغ خسرو فروهر در برنامه بدون سانسور یاسر فلاح

بخش یکم    بخش دوم  

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احتمال حمله نظامی به ایران؟ تحلیل خسرو فروهر از وقايع اخیر جهان

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل خسرو فروهر از جنگ میان اسرائیل و تروریست‌های فلسطینی و نقش جمهوری اسلامی

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گفتگوی روشنگرانه با آقایان خسرو فروهر، وحید بهمن و سهیل ملک پور درباره جایزه صلح نوبل نرگس محمدی

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه