بایگانی ماهیانه: می 2020

۱گذری در تاریخ | ادامه جنایات اسلام | خسرو فروهر | کشتار ایرانیان در دوران خلافت امویان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن از خسرو فروهر در رادیو شمرون – پشت پرده قتلهای ناموسی چه کسانی پنهانند؟ به یاد رومینا اشرفی!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مصدق و دین, اسلام گرایی و پوپولیسم- بخش چهارم – خسروفروهر در کانال یک!

مصدق و دین, اسلام گرایی و پوپولیسم- بخش چهارم – خسروفروهر در کانال یک!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

دولت در تبعید, شاهزاده و مردم ایران! خسرو فروهر در کانال یک

دولت در تبعید, شاهزاده و مردم ایران! خسرو فروهر در کانال یک

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

تراژدی صادق هدایت, فرخزاد, کسروی, مسعود انصاری و دیگر قهرمانان میهن پرست ایران

در دو دقیقه – تراژدی صادق هدایت, #فرخزاد, #کسروی, مسعود انصاری و دیگر قهرمانان میهن پرست ایران – خسرو فروهر در رادیو شمرون!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

حذف تاریخ ایران و دروغ اسلام – مغلطه هست و باید, دیوید هیوم! خسرو فروهر در رادیو شمرون

حذف تاریخ ایران و دروغ اسلام – مغلطه هست و باید, دیوید هیوم! خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ترامپ, روسیه, چین و مغز فندقی های جهان سومی

دونالد ترامپ, روسیه, چین و مغز فندقی های جهان سومی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر اکنون در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خامنه ای و مجتبی واحدی و رنسانس ۱۲ امام شیعه – خسرو فروهر

مجتبی واحدی ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

اسلام و سانسور – خسرو فروهر در کانال یک

اسلام و سانسور – خسرو فروهر در کانال یک

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ | جنایات علی | خسرو فروهر | ضربتی به کاروان دروغ و افسانه

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: