وبلاگ کدبان مهدی شمشیری

http://www.iran-history.com

نسک های(کتاب) مهدی شمشیری در کتابخانهٔ کنگره آمریکا

A Documentary Research Revealing the Secrets of Afshartoos Assassination

اسرار مرگ افشارطوس

Mohammad Mossadegh

زندگی‌ نامه محمد مصدق

Untold Stories about Rouhollah Khomeini

نا گفته هایی درباره خاندان روح الله خمینی

خاندان آیت الله طالقانی و اسرار مرگ او

Five historical terrors

پنج ترور تاریخی، راهگشای صدارت مصدق

             

بخش پایانی داستان نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید. در این بخش داستان از دست رفتن حد اقل ۲۰ درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران و دهها شرکت وابسته به آن (که متعلق به دولت و ملت ایران بود) شرح داده شده است. (قسمت ششم و پایانی)

AUDIO

بخش پایانی داستان نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید.

در این بخش داستان از دست رفتن حد اقل ۲۰ درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران و دهها شرکت وابسته به آن (که متعلق به دولت و ملت ایران بود) شرح داده شده است.

(قسمت ششم و پایانی)

تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳ = ۹ بهمن ۱۳۹۱

VIDEO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت پنجم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت پنجم)

تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳ = ۲ بهمن ۱۳۹۱

VIDEO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت چهارم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت چهارم)

تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۳ = ۱۸ دی۱۳۹۱

VIDEO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت سوم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت سوم)

تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ = ۱۱ دی ۱۳۹۱

VIDEO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت دوم)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملّی شدن صنعت نفت در ایران و شرح پیروزیهای عظیم سیاسی و مادی آن دولت در این مورد و زیانهای مادی عظیم و بدبختیهای فوق‌العاده‌ای که در این رابطه بر ملت ایران تحمیل گردید (قسمت دوم)

تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ = ۴ دی ۱۳۹۱

VIDEO

نقش دولت انگلیس در ملی شدن صنعت نفت در ایران – علاقۀ شدید شرکت نفت انگلیس و ایران جهت واگذاری پخش فرآورآورده‌های نفتی در داخل کشور به دولت ایران (قسمت اول)

AUDIO

نقش دولت انگلیس در ملی شدن صنعت نفت در ایران – علاقۀ شدید شرکت نفت انگلیس و ایران جهت واگذاری پخش فرآورآورده‌های نفتی در داخل کشور به دولت ایران (قسمت اول)

تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ = ۲۷ آذر ۱۳۹۱

VIDEO

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ Another Reza Shah’s ingenuity

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۱   

Another Reza Shah’s ingenuity 1

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۲

Another Reza Shah’s ingenuity 2

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۳

Another Reza Shah’s ingenuity 3

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۴

Another Reza Shah’s ingenuity 4

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۵

Another Reza Shah’s ingenuity 5

یکی‌ دیگر از شاهکارهای رضا شاه بزرگ ۶

Another Reza Shah’s ingenuity 6

June 24 2012

۲۴ ژوئن ۲۰۱۲

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده Ignorance , a source of confusion

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده

 

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۱

Ignorance , a source of confusion 1

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۲

Ignorance , a source of confusion 2

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۳

Ignorance , a source of confusion 3

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۴

Ignorance , a source of confusion 4

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۵

Ignorance , a source of confusion 5

نا آگاهی سیاسی، تاریخی ما ایرانیان چگونه ما را به عقب ماندگی رانده ۶

Ignorance , a source of confusion 6

 July 2 2012

 ۲ ژولای ۲۰۱۲

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجدMohammad gholi Majd, a true lier

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۱    

Mohammad gholi Majd, a true lier 1

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۲

Mohammad gholi Majd, a true lier 2

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۳

Mohammad gholi Majd, a true lier 3

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۴

Mohammad gholi Majd, a true lier 4

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۵

Mohammad gholi Majd, a true lier 5

یکی‌ دیگر از دروغ گویان بزرگ، محمد قلی مجد ۶

Mohammad gholi Majd, a true lier 6

June 18 2012

 ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲