بایگانی ماهیانه: جولای 2020

ایرانیان در دادگاه احمد کسروی – خسرو فروهر در رادیو شمرون –

ایرانیان در دادگاه احمد کسروی – خسرو فروهر در رادیو شمرون –

ارسال شده در نوشته ها | یک پاسخ

گزارشی گمان شکن | حجاریان…ظریف و بازی پوکر با آس پهلوی | خسروفروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

مرگ دو پادشاه و عذر خواهیهای توهین آمیز واحدی و دیگر اسلام گرایان – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

اسلام و مخالفان پهلوی – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

ویژه برنامه خسرو فروهر در رادیو شمرون درباره پهلوی ها و آنچه ما با آنها کردیم!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ایران, فروشی است!

کی گفته که من و شما میمیریم ولی ذلت نمی پذیریم؟ اعدامها؟ پرچم کشور؟ حجاب اجباری؟ صیغه خانه ها؟ سد سیوند؟ دریای مازندران؟ کودکان کارتون خواب؟ پیکر رضا شاه؟ حالا قرارداد چین و فردا …؟! آیا بجای لاف زدن بهتر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | 4 پاسخ

مسیح علینژاد و عبدالکریم سروش ترکوندند! خسرو فروهر متهم میکند.

گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

پاسخی ساده به دروغ تغییر نام ایران – خسرو فروهر هشت سال پیش

نام ایران ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

در فردای آزاد ایران بزرگانی که مخالفت خود با اسلام را بیان میکنند, باید دارای حقوق برابر با دیگر ایرانیان باشند

در فردای آزاد ایران بزرگانی که مخالفت خود با اسلام را بیان میکنند, باید دارای حقوق برابر با دیگر ایرانیان باشند و پس از مرگشان نیز نباید مورد بی اعتنایی دولت و مقامات کشوری قرار گیرند. به یاد استاد مسعود … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده , | پاسخ دهید:

همکاری وقیحانه تلویزیون ایران اینترنشنال در پخش مستقیم ادعای مریم رجوی آنهم بدون اعتراض، که تظاهرکنندگان در ایران هوادار مجاهدین بوده اند را محکوم میکنم!

روی عکس مریم رجوی ضربدر قرمز یا به انگلیسی مخالفت خود را با دزدی تظاهرات ایرانیان توسط وی بنویسید! خارجیها پارسی بلد نیستند! همکاری وقیحانه تلویزیون ایران اینترنشنال در پخش مستقیم ادعای مریم رجوی آنهم بدون اعتراض، که تظاهرکنندگان در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: