Category Archives: هومر آبرامیان

هومر آبرامیان

پیشینه ی فرهنگی هومر آبرامیان  هومر آبرامیان در سال ۱۳۱۷ در یک خانواده ی آشوری در شهر زیبای همدان پا به هستی گذاشت. پس از پایان دوره ی آموزشی  کار راهسازی را برگزید تا هم در آغوش طبیعت زنده باشد و هم  شباهنگام بدور از غوغای شهر به پژوهش در ژرفاهای فرهنگ ایران بپردازد. در پی روی کار آمدن ملایان… (more…)