اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در شبیه سازی وجایگزینی انقلابیون راستین با “مجاهدین روز شنبه!” خسرو فروهر

شبیه سازی وجایگزینی انقلابیون راستین با “مجاهدین روز شنبه“ که ملک زاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران خود از آن یاد کرده است, بلایی بود که مشروطه را به مشروعه تبدیل کرد. دشمنان ایران از تاریخ ما به خوبی آگاهند. زمان آن فرا رسیده است که ما نیز از تاریخ درس لازم را بیاموزیم, زیرا اگر این چنین نباشد, دشمنان “درس لازم” را به ما خواهند داد!

 در ماه های گذشته شاهد اوج مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی و پایان حکومت اشغالگران آخوندی در ایران  بودیم. واکنش زننده و فاشیستی بسیاری از به اصطلاح مفسرین و روشنفکر نمایان  رسانه‌های گوناگون فارسی زبان به شعارها و  خواسته‌های  هم میهنانمان در روزهای گذشته بودیم.  همان مفسرینی که مجنون وار موسوی موسوی گویان,  الله اکبر گویان, همانها که کلید به دست  روحانی روحانی گویان, با انگشت های  آلوده  به شرکت در انتصابات آخوندی  برای دیگر هم میهنان خود تعیین تکلیف می کردند و در پاسخ به اعتراض مخالفین جمهوری اسلامی, خود را آیینه خواسته‌های مردم ایران می‌نامیدند,  اکنون نه فقط با تحریف شعار های مردم در خیابان ها و بازارها و روستاها و دانشگاههای ایران  بلکه با تمسخر و تهدید مردم حماسه آفرین ایران, قلم ها و میکروفون های خود را مانند چماق بسیجیان بر سر و صورت و بدن آزادی خواهان و میهن پرستان می‌کوبند.

به همه هم میهنان میهن پرست هشدار می دهم که اگر همازوری و اتحاد میان ما هرچه زودتر شکل نگیرد و نیز از روشنگران و کنشگران آزادیخواه حمایت نشود به زودی تک تک ما را از صحنه خارج کرده و ما را با  آقازمانی ها، نوری زاده ها،سازگارا ها, مهدی جلالی تهرانی‌ها و دیگر صادراتی ها جایگزین خواهند کرد. 

اتفاقاتی که در چند ماه گذشته شاهد آن هستیم,  شباهتهای زیادی به آغاز انقلاب مشروطه دارد. آرمانها و اهداف انقلاب مشروطه و نیز نحوه شکل گیری و آغازش تا به امروز مورد بحث تاریخدانان گوناگون بوده و هست، اما می توان بدون تردید نکاتی مانند روند تدریجی تجزیه ایران مانند شکست های ایران در جنگ های ایران و روس، قرارداد ۱۸۵۷ و جدایی افغانستان از ایران، قراردادهای نگین دولت قجری با کشورهای استعماری که از رود کارون تا جنگل های شمال را به بیگانه سپرده بودند، قرارداد ۱۹۱۹ با انگلستان که همانا تبدیل ایران به  یک مستعمره انگلیس میبود, نظام ملوک الطوایفی و ایجاد حکومت های خودمختار در نقاط مختلف ایران که خود مانعی بزرگ برای هرگونه رفورم و بهبودی اوضاع بودند، پیوند دستگاه آخوندی شیعه و حکومت ایلاتی قزلباشان قاجار و در نتیجه اضمحلال فرهنگ و اخلاقیات در جامعه ایران و عدم وجود آزادی و عدالت در ایران آن روز را، می توان از عوامل مهم شکل‌گیری ذهنیت انقلابی درمیان نه فقط روشنفکرانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی بلکه در میان اقشار گوناگون ایرانیان آنروز دانست.

با این نگاه مختصر به آن دوران متوجه شباهت های زیادی بین حکومت قجری و حکومت آخوندی می شویم. به همین دلیل نباید تعجب کنیم که که در قیام های گوناگون ۴۰ سال گذشته مردم ایران در مخالفت با حکومت آخوندی همان شعارهای دوران مشروطیت را در اعتصابات بازاریان، کارگران، معلمین و دیگر اقشار جامعه شاهد بوده ایم. تورم، گرانی مواد غذایی، محدود شدن کسب و کار، عدم امید به آینده و محدودیت های اجتماعی سیاسی که امروز در ایران مشاهده می‌کنیم, ریشه در ذهنیت ارتجاعی کنشگران فاجعه ۵۷ دارد که ناخودآگاه در مخالفتشان با مکتب پهلویسم و پیشرفت های دوران پهلوی دوران، قاجار را این بار در شکل جمهوری اسلامی به ایران برگرداندند.

من چگونگی واکنش ضد انقلاب مشروعه به انقلاب مشروطه، واکنش استعمار بیگانه و مرتجعین داخلی به انقلاب رضاشاهی ونیز واکنش ارتجاعی خمینی و یارانش به انقلاب سپید شاه و مردم محمدرضا شاه پهلوی آریامهر را در مقالات و برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی خود  تحت عنوان*** “سه انقلاب و ضد انقلاب” *** برای نخستین باربیان کرده و میکنم، زیرا باور  دارم که  رویداد فاجعه بار سال ۵۷ یک ضد  انقلاب ارتجاعی  در واکنش به پیشرفت ها و تغییرات  شگرف دوران پهلوی بوده است و به همین دلیل برای نجات ایران امروز نیازمند به یک انقلاب راستین هستیم. 

در روزهای گذشته هنگامی که شاهد شعارهای “رضا شاه ، رضا شاه ، روحت شاد” و نیز دیگر شعارهای پهلوی خواهانه و آزادیخواهانه مردم ایران به خصوص نسل جوان در خیابان‌های ایران بودیم ، تحریف این شعارها ونیز حملات گوناگون مفسرین شبکه هایی مانند گویا نیوز، رادیو فردا، bbc ، تلویزیون اینترنشنال، صدای آمریکا به ما نشان داد که سربازان جنبش مشروعه ضد پهلوی مرتجعین ۵۷ همانا اتحاد انیرانی ارتجاع سرخ و سیاه هنوز قدرتمند و متشکل به عنوان نیروی بازدارنده سد راه پیشرفت و آزادی میهن ما ایران در صحنه حضور دارند.
امروز میهن پرستان ، آزادی خواهان و هواداران مکتب  پهلویسم مورد حمله,  از یک سوی  حکومت آخوندی و از سوی دیگر مرتجعین سرخ, فسیلهای ۵۷ و شاگردانشان که به نام فدرالیسم همان ملوک الطوایفی دوران قاجار،  به نام جمهوری رجوی همان حکومت آخوندی ، به نام اصلاحات ادامه غارت ایران و از همه بدتر به دروغ به نام دفاع  از اقوام گوناگون در ایران یوگسلاویزه شدن ایران را دامن می‌زنند, قرار دارند.

به عنوان یک فعال سیاسی آزادیخواه، نویسنده و برنامه ساز رادیو تلویزیونی در سال‌های گذشته همواره شاهد جو اختناق و سانسور در رسانه‌های گوناگون فارسی زبان بوده ام ، اما میزان تهدید، اختناق، سانسور و تحریف واقعیت ها در چند ماه پس از قیام دی ماه مردم ایران و شعار های پهلوی خواهانه آنها، در رسانه های نامبرده به اوج خود رسیده است. پایان داده شدن برنامه های من در تلویزیون اندیشه توسط باند نازیلا گلستان، رضا پیرزاده و مهدی آقازمانی حدود دو هفته پس از آغاز قیام دی ماه سال گذشته شباهت زیادی به حمله تجزیه طلبان خجالتی فدرالیست نما در خیابان های وین به من در دو روز گذشته داشت, آنهم هنگامیکه بر علیه ملاقات مقامات دولت اتریش با آخوند روحانی در  وین,  در اعتراضات خیابانی همراه با میهن پرستان حضور داشتم.

در برنامه‌های رادیو تلویزیونی خود, در رادیو شمرون، در تلویزیون پارس همراه با آقای مسعود صدر و نیز در رادیو تلویزیون صدای ایران تلاش می کنم که با یادآوری تاریخ معاصر ایران ، تعریف و توضیح مکتب پهلویسم، روشنگری در راستای تاریخ اسلام ونیز توضیح و بیان مفاهیم مهم فلسفی و سیاسی در برابر موج تبلیغاتی  حکومت آخوندی  و یاران صادراتی آنها  مبارزه کنم. سالها پیش برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان به آموزش تئوری مارپیچ سکوت و چگونگی مبارزه با آن  پرداختم.  من بر این باور هستم که حکومت پهلوی در یک جنگ تبلیغاتی بازنده شد و به همین دلیل باور دارم که با یک جنگ تبلیغاتی و یک پوشش همگانی برای پایان دادن به خرافات سیاسی دینی حاکم بر  کشورمان باید دست به دست هم بدهیم تا  ایران  را از دست دشمن برون آوریم. امیدوارم در این مبارزه یار و یاور من باشید.

خسرو فروهر ، تیرماه ۲۵۷۷ شاهنشاهی ایرانی

 ————————————————————————-

خسرو فْرَوَهَر, گزارشی گمان شکن https://t.me/KhosroFravahar

اینستاگرام, یوتیوب, تلگرام, تویتر, فیسبوک و وبلاگ 

https://www.instagram.com/KhosroFravahar
https://www.youtube.com/fravahar
https://t.me/KhosroFravahar
https://twitter.com/KFravahar
https://www.facebook.com/KhosroFravahar
تلویزیون پارس همراه با آقای مسعود صدر
هر یکشنبه: ۱۸:۰۰ اروپای مرکزی, ۲۰:۳۰ ایران, ۰۹:۰۰ غرب امریکا
رادیو شمرون
هر چهارشنبه: ۱۸:۰۰ اروپای مرکزی, ۲۰:۳۰ ایران, ۰۹:۰۰ غرب امریکا
رادیو تلویزیون صدای ایران

دوشنبه ۲۲:۰۰ اروپای مرکزی، ایران ۰۰:۳۰ -چهارشنبه ۲۲:۰۰ اروپای مرکزی، ایران۰۰:۳۰

رادیو نارمک “بسیاری از برنامه هایم این رادیو بار پخش میشود”
برای همیاری از طریق صندوق پستی: PO BOX 8, A – 1142 VIENNA AUSTRIA
برای همیاری ازپیپال: https://www.paypal.me/Fravahar
https://www.paypal.me/KhosroFravahar
http://libertyforiran.org/fravahar
این نوشته در نوشته ها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2 پاسخ به اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در شبیه سازی وجایگزینی انقلابیون راستین با “مجاهدین روز شنبه!” خسرو فروهر

  1. ديبا می‌گوید:

    آنچه از شما هميشه آموختيم و مي آموزيم جناب فروهرميهن پرستيست. اگر امروز در ايران زياد شدند كساني كه گول اصلاحات و صادراتي ها و نوريزاده و ووو نميخورند نتيجه زحمات سالها روشنگري شماست. درود به شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.