بایگانی روزانه: ژانویه 8, 2020

حمله موشکی آخوند ها و هشدار اخیر ترامپ به آنها –

حمله موشکی آخوند ها و هشدار اخیر ترامپ به آنها – برنامه ویژه خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – قاسم سلیمانی, جنگ تبلیغاتی و نفوذی ها

خسرو فروهر – قاسم سلیمانی, جنگ تبلیغاتی و نفوذی ها

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: