بایگانی روزانه: ژانویه 3, 2020

قاسم سليماني

بادکنک جمهوری اسلامی, قاسم سليماني با یک ناخنک ترامپ به زباله دان تاریخ رفت! نور برتاریکی همواره پیروز است زیرا عربده زنیهای ژاژگویان اهرمن سرشت اسلامی تاکنون فرجامی جز جام زهر خمینی, نرمش ناقهرمانانه خامنه ای و ترکیدن بادکنک سلیمانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید: