بایگانی ماهیانه: ژوئن 2019

#ترامپ، تحریم اموال خامنه ای و روضه خوانی #روحانی! خسرو فروهر در رادیو شمرون!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برنامه گذری در تاریخ با خسرو فروهر، افشین نریمان و آرتین پرتویان در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گزارشی گمان شکن | خسرو فروهر در رادیو شمرون | ۲۹/۳/۲۵۷۸

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مزدک و قباد – گذری در تاریخ ایران – برنامه ای با آرتین پرتویان، افشین نریمان و خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

شاهدخت نور پهلوی و پهلوی ستیزی سبز و سرخ! برنامه خسرو فروهر – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 2 پاسخ

گذری در تاریخ ایران – برنامه ای با آرتین پرتویان، افشین نریمان و خسرم فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

بحث خسرو فروهر و هوشنگ امیر احمدی درباره خمینی, انقلاب و شاه در تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا

بحث خسرو فروهر و هوشنگ امیر احمدی درباره خمینی, انقلاب و شاه در تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, نوشته ها | پاسخ دهید: