بایگانی ماهیانه: فوریه 2019

توطنه حذف زبان پارسی به عنوان زبان تدریسی برای تجزیه تدریجی ایران – خسرو فروهر

فایل برنامه رادیویی را در یوتیوب نیز قرار دادم

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در رادیو شمرون – آیا موافق اتحاد برای نابودی زبان پارسی و تجزیه تدریجی ایران هستید؟!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی, کتاب های شجاع الدین شفا برای دانلود | پاسخ دهید:

گذری در تاریخ ایران – خسرو فروهر – افشین نریمان – آرتین پرتویان در رادیو شمرون! برنامه سوم : ساسانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – پادشاهان پهلوی بزرگترین مدافعین آزادی و حقوق بشر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسرو فروهر مهمان برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی – چرا در ايران انقلاب شد؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

گذری بر تاریخ – خسرو فروهر – افشین نریمان – آرتین پرتویان – رادیو شمرون – برنامه دوم : پایان اشکانیان و آغاز ساسانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

ایرانیان پشت درهای بسته, از کنفرانس ورسای ۱۹۱۹ تا کنفرانس ورشو ۲۰۱۹ – خسرو فروهر – گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

گذری در تاریخ – خسرو فروهر , افشین نریمان و آرتین پرتویان در رادیو شمرون – برنامه نخستین: اشکانیان

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

برای سرنگونی آخوند ها نه منتظر آدم شدن بسیجی ها باشید نه سازمانهای کاغذی اپوزیسیون نما – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

پشت پرده های سقوط پنجاه و هفت – بخش دوم گزارشی گمان شکن – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در نوشته ها, کتاب های شجاع الدین شفا برای دانلود | پاسخ دهید: