بایگانی روزانه: جولای 2, 2018

پاسخ مسعود صدر و خسرو فروهر به فرهنگ هلاکویی که میگوید نگویید مرگ بر دیکتاتور

پاسخ مسعود صدر و خسرو فروهر به فرهنگ هلاکویی که میگوید نگویید مرگ بر دیکتاتور!

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: