بایگانی روزانه: ژوئن 11, 2018

انقلابی بودن چیست – نقد اپوزیسیون امروز در دوران ترامپ – مسعود صدر و خسرو فروهر

انقلابی بودن چیست – نقد اپوزیسیون امروز در دوران ترامپ – مسعود صدر و خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ