بایگانی ماهیانه: می 2018

مسعود صدر و خسرو فروهر در رابطه با ناصر ملک مطیعی و علیرضا نوریزاده

مسعود صدر و خسرو فروهر در رابطه با ناصر ملک مطیعی و علیرضا نوریزاده

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نگاهی به اسلام و جنایاتش – خسرو فروهر در رادیو شمرون

نگاهی به اسلام و جنایاتش – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | 2 پاسخ

خسرو فروهر و مسعود صدر – پاسخ به به صادق زیبا کلام و علیرضا نوریزاده

خسرو فروهر و مسعود صدر – پاسخ به به صادق زیبا کلام و علیرضا نوریزاده

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

راهکارهای سیاسی هواداران پادشاهی – رفراندوم و تظاهرات مردمی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

راهکارهای سیاسی هواداران پادشاهی – رفراندوم و تظاهرات مردمی – خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

مسعود صدر و خسرو فروهر – پاسخ به رامین پرهام, محسن سازگارا و یارانشان در کنفران

مسعود صدر و خسرو فروهر – پاسخ به رامین پرهام, محسن سازگارا و یارانشان در کنفرانس لندن

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 3 پاسخ

ترامپ, برجام و جمهوری اسلامی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر در رادیو شمرون

ترامپ, برجام و جمهوری اسلامی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

#ترامپ و حکم پایان #برجام

پاسخی به آنها که ۲ سال تمام به خاطر حمایتم از ترامپ به من حمله میکردند! #ترامپ و حکم پایان #برجام. مشت محکمی بر دهان مافیای اپوزیسیون نمای لندن و لوس آنجلس نشین ایرانی نما! #خسرو_فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

خسرو فروهر در نیمه دوم برنامه اشک ها و لبخند ها مهمان برنامه آقای مسعود صدر

خسرو فروهر در نیمه دوم برنامه اشک ها و لبخند ها مهمان برنامه آقای مسعود صدر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

دوران پهلوی ها آزادترین دوران تاریخ ما – رویای اسلامی مصدق و یارانش

دوران پهلوی ها آزادترین دوران تاریخ ما – رویای اسلامی مصدق و یارانش

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

دشمنی با رضا شاه و کوروش در طیف چپ – آخوندی – گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر در رادیو شمرون

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ