بایگانی روزانه: ژانویه 12, 2018

خسرو فروهر – انقلاب دی۹۶ و واکنش روشنفکرنمایان چپ و مذهبی

خسرو فروهر – انقلاب دی۹۶ و واکنش روشنفکرنمایان چپ و مذهبی – پاسخ به افاضات عبدالکریم سروش

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید: