بایگانی ماهیانه: دسامبر 2017

انقلاب در ایران – برنامه ویژه خسرو فروهر در راستای قیام مردم ایران

انقلاب در ایران – برنامه ویژه خسرو فروهر در راستای قیام مردم ایران دوستان این برنامه را پخش کنید تا قیام مردم ایران را صدای امریکا و بی بی سی به بیراهه نکشند! خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 6 پاسخ

پیروزی بزرگ مکتب پهلویسم! فریاد رضا شاه, رضا شاه مردم مشهد در تظاهرات ضد حکومت آخوندی و سانسور این شعار در اپوزیسیون!

خسرو فروهر – پیروزی بزرگ مکتب پهلویسم! فریاد رضا شاه, رضا شاه مردم مشهد در تظاهرات ضد حکومت آخوندی و سانسور این شعار در اپوزیسیون! مشکل اپوزیسیون چیست؟

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

خسرو فروهر – اسنادی ازعقاید فاشیستی چپ ایران ازعاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

– فلسطین, چپ ایران و آخوند ها – اسنادی از همسانی تبلیغ ترور و فاشیسم توسط آخوند ها و چپ روشنفکرنمای ایران –

خسرو فروهر – فلسطین, چپ ایران و آخوند ها – اسنادی از همسانی تبلیغ ترور و  فاشیسم توسط آخوند ها و چپ روشنفکرنمای ایران –

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | یک پاسخ

خسرو فروهر – اسنادی از عقاید فاشیستی چپ ایران از عاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو

خسرو فروهر – اسنادی از عقاید فاشیستی چپ ایران از عاطفه گرگین, عبدالکریم لاهیجی, ایرج اسکندری و قاسملو  

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | 6 پاسخ

آینده ایران, رفورم مذهبی یا سکولاریسم؟ نگاهی به تاریخ اروپا – برنامه ای از خسرو فروهر

آینده ایران, رفورم مذهبی یا سکولاریسم؟ نگاهی به تاریخ اروپا – برنامه ای از خسرو فروهر

ارسال شده در نوشته ها | پاسخ دهید:

هرگز به دستور اخلاقیات کاذب در راستای دروغ ۵۷ سکوت نمیکنم زیرا آینده نیازی به قربانی کردن گذشته ندارد!

هرگز به دستور اخلاقیات کاذب در راستای دروغ ۵۷ سکوت نمیکنم زیرا آینده نیازی به قربانی کردن گذشته ندارد! به یاد سیمون ویزنتال, یهودی که در راستای جنایات نازی ها حتی به فرمان معلمین اخلاقیات فراموشی ها, تا پایان زندگی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

خسروفروهر -پاسخی به عبدالکریم سروش در راستای رفورم مذهبی و اهمیتش در اروپا

خسروفروهر -پاسخی به عبدالکریم سروش در راستای رفورم مذهبی و اهمیتش در اروپا

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | برچسب‌شده | یک پاسخ

غارت مردم ایران و آخوندیسم – خسرو فروهر

غارت مردم ایران و آخوندیسم – خسرو فروهر

ارسال شده در برنامه‌های تلویزیونی | پاسخ دهید:

نه فراموش میکنیم و نه خواهیم بخشید! قتل نوه رضا شاه بزرگ, فرزند شاهدخت اشرف پهلوی, افسر رشید نیروی دریائی شاهنشاهی ایران, والا گوهر شهریار شفیق

نه فراموش میکنیم و نه خواهیم بخشید! قتل نوه رضا شاه بزرگ, فرزند شاهدخت اشرف پهلوی, افسر رشید نیروی دریائی شاهنشاهی ایران, والا گوهر شهریار شفیق, توسط آخوندها, چپی ها و مصدق اللهی ها را نه فراموش میکنیم و نه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در نوشته ها | یک پاسخ