بایگانی روزانه: نوامبر 23, 2022

نسل کشی رژیم در کردستان و شرکای جرم | آینده شکوهمند ایران پادشاهی || خسروفروهر

نسل کشی رژیم در کردستان و شرکای جرم | آینده شکوهمند ایران پادشاهی || خسروفروهر https://youtu.be/hutEaTngYZo

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 25 دیدگاه