بایگانی روزانه: نوامبر 16, 2022

ایران بسوی بازگشت پادشاهی پیش میرود!

دولت امریکا بیدلیل در این روزهای شکوهمند, مجاهدین, منفورترین مخالفین پادشاهی را به زباله دان پرتاب نکرد. آنچه در این روزها شاهدیم, ورود اکثریتی سالها به خاموشی کشانده شده به میدان مبارزه است که در رسانه های دولتی داخلی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | 22 دیدگاه