بایگانی ماهیانه: نوامبر 2022

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل و واکنش جسورانه شاهزاده | خسروفروهر | از جنایات امام علی تا رهبر علی

https://youtu.be/vaYUu63KIZg

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | ۱ دیدگاه

نسل کشی رژیم در کردستان و شرکای جرم | آینده شکوهمند ایران پادشاهی || خسروفروهر

نسل کشی رژیم در کردستان و شرکای جرم | آینده شکوهمند ایران پادشاهی || خسروفروهر https://youtu.be/hutEaTngYZo

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 25 دیدگاه

خسرو فروهر تحلیل میکند: وضعیت ایران و وظایف ما پادشاهی خواهان در برابر دشمنانمان

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 20 دیدگاه

ایران بسوی بازگشت پادشاهی پیش میرود!

دولت امریکا بیدلیل در این روزهای شکوهمند, مجاهدین, منفورترین مخالفین پادشاهی را به زباله دان پرتاب نکرد. آنچه در این روزها شاهدیم, ورود اکثریتی سالها به خاموشی کشانده شده به میدان مبارزه است که در رسانه های دولتی داخلی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نوشته ها | 22 دیدگاه

یک اشاره شاهزاده … انقلاب را وارد فاز دوم کرد || گزارشی گمان شکن با خسرو فروهر

https://youtu.be/E3oOwE5YdBw

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | 5 دیدگاه

آن روی سکه انقلاب مدرن ایرانیان …استقبال بی نظیرازبیانیه سامانه پادشاهی و هدف از انتشار آن

منتشرشده در برنامه‌های تلویزیونی | دیدگاه‌تان را بنویسید: