بایگانی روزانه: سپتامبر 2, 2022

رادیو شمرون

با پوزش از شما گرامیان,امروز به دلیل بیماریم نمیتوانم مانند هر آدینه برنامه خود را در رادیو شمرون انجام دهم. در برنامه دیگرم, روز چهارشنبه با شما خواهم بود.

منتشرشده در نوشته ها | ۱ دیدگاه