پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

حمایت حسنی مبارک از زدن "سر مار" در منطقه

حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در گفتگو با روزنامه کویتی «الأنباء» با اشاره به رویدادهای منطقه گفت: برای بهبود روابط با رژیم ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تلاش کرده اما تندوروها در جمهوری اسلامی جلوی آن را گرفتند. وی در این گفتگو درباره تهدیدهای کنونی جمهوری ا... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team