پشتیبانان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

اخبار همگانی

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، سام رجبی، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز، هفت فعال محیط زیست بازداشت شده در تهران، پس از گذشت نزدیک به دو ماه همچنان از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم اند. علیرضا فرهادزاده، (عکس د... Read more

فرهنگی

میتینگ‌ تلگرامی

دردسر تازه رژیم؛ دهه هشتادی ها میتینگ می روند! یک سایت نزدیک به باند نظامی-امنیتی: اگر تلگرام در سال... Read more

نسک الکترونیک

رضا شاه ودانشچویان اعزامی به خارج

یادداشت پیوست از کتاب خاطرات آقای فرٌخ “معتصم السلطنه” برداشته ودر شماره اخیر مجله پیام درج شده است. نسلی که منهم از آنان ام، در مورد رضا شاه جز بدی نشنیده و نخوانده بود، بیشترینش را هم از زبان همین دانشجویان به فرنگ فرستاده شده... Read more

نوشتارها و گفت و گوها

رسانه (Multimedia)

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team